Ερώτηση για σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις σχετικά με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο (2η αναθεώρηση, Δεκέμβριος 2010), η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί αποσκοπούν στο μετριασμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ως αποτέλεσμα της παροχής κρατικής βοήθειας, στοχεύοντας στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) θα διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές οντότητες. Με νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011, θα διαχωρίζονται οι κύριες αρμοδιότητες παρακαταθηκών από τις εμπορικές δραστηριότητες. Είναι, δε, τέτοια η σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην προωθούμενη αλλαγή, που αποτελεί, κατά πρότασή της, διαρθρωτικό ορόσημο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου.

 

Παράλληλα, η Κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει την, επικείμενη και αναμενόμενη, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας δημοσιονομικά ουδέτερη, ενδεχομένως αντλώντας πόρους από τα πλεονάσματα των αποθεματικών του ΤΠ&Δ.

 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο λειτουργικός διαχωρισμός του ΤΠ&Δ θα συμβάλει στη σταθερότητα του  χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

 

1. Ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός χώρος χρειάζεται ένα ακόμη μικρού μεγέθους πιστωτικό ίδρυμα; Γιατί χρειάζεται αυτό να διαχωριστεί για να σταθεροποιηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας;

 

2. Πως θα μπορέσει να συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ένα ακόμη πιστωτικό ίδρυμα του αυτού μεγέθους, χωρίς δίκτυο καταστημάτων και με μικρή καταθετική βάση;

 

3. Είναι πράγματι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η δημιουργία ενός νέου τραπεζικού σχήματος ή η δημιουργία ενός ενδιάμεσου οχήματος για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων (δάνεια) του Ταμείου σε άλλο υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα;

 

4. Με ποιον τρόπο θα αξιοποιείται εφεξής το προϊόν της παρακαταθήκης;

 

5. Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η μεταβίβαση των δανείων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων σε μια ιδιωτική τράπεζα; Πως ένας ιδιωτικός φορέας θα μπορεί να παρακρατά απευθείας από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων τις δόσεις των δανείων;

 

6. Με ποιόν τρόπο προτίθεται η Κυβέρνηση να στηρίξει υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν δει τις αποδοχές τους να περικόπτονται σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους;

 

7. Γιατί το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης να απωλέσει μια σημαντική πηγή εσόδων που συμβάλλει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους; Με ποιον τρόπο θα αντικαταστήσει η Κυβέρνηση την απώλεια αυτή; Τα μερίσματα και η φορολόγηση των κερδών επαρκούν για να καλύψουν το συνολικό όφελος που προκύπτει από την απευθείας χρηματοδότηση του Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης με την κερδοφορία του Ταμείου (1,1 δισ. ευρώ μόνο την τελευταία πενταετία);

 

8. Γιατί το ΤΠ&Δ δεν αξιοποιήθηκε ως μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής και ταμείο αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση του Ν. 3613/2007;

 

9. Πώς σχεδιάζει η Κυβέρνηση να ελέγξει τη χρηματοδότηση  των ΟΤΑ (και τον υπερδανεισμό αυτών) και την κατανομή των ΚΑΠ σε αυτούς;

 

10. Δεν είναι αντιφατικό ενώ η Κυβέρνηση νομοθετεί το Πρόγραμμα Εξυγίανσης των ΟΤΑ μέσω της σύστασης ειδικού λογαριασμού στο ΤΠ&Δ να μεταφέρει το κομμάτι των χορηγήσεων σε έναν άλλο φορέα; Πώς σχεδιάζει να υλοποιήσει την εξυγίανσή τους;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube