- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Ερώτηση για τη χορήγηση δελτίων θεραπευτικού τουρισμού στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Φθιώτιδας, έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, κατορθώνοντας έως σήμερα να έχει τριακόσια ενενήντα μέλη (390). Το Σωματείο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρία του Νομού Φθιώτιδας, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε κάποιο από τα υφιστάμενα Σωματεία Αναπήρων του Νομού.

Το θέμα που αναφέρεται και στο έγγραφο του Σωματείου αφορά τη χορήγηση δελτίων θεραπευτικού τουρισμού στα μέλη του, τα οποία τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και είναι δικαιούχοι θεραπευτικού τουρισμού.

Στον Νομό Φθιώτιδας υπάρχουν ένα σωματείο συνταξιούχων του ΙΚΑ, ένα του ΟΑΕΕ και ένας σύλλογος συνταξιούχων του ΙΚΑ οι οποίοι διακινούν περίπου εννιακόσια δελτία θεραπευτικού τουρισμού, τα οποία προμηθεύονται εν μέρει από το ΙΚΑ (Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας) και εν μέρει από τις Ομοσπονδίες Συνταξιούχων του ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Από το σύνολο των δελτίων περίπου επτακόσια χορηγούνται στο Σωματείο συνταξιούχων του ΙΚΑ χωρίς τη διαδικασία της κλήρωσης, απλώς με την καταβολή για κάθε δελτίο του ποσού των τριάντα (30) ευρώ για εγγραφή και συνδρομή στο Σωματείο και χωρίς συνοδούς στα ΑμεΑ, που δικαιούνται συνοδών.

Επιπλέον, όσον αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας του Σωματείου συνταξιούχων, θεωρείται ότι δεν τηρούνται οι όροι του καταστατικού, οι νόμιμες διαδικασίες των εκλογών, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και ως εκ τούτου, το Σωματείο ΑμεΑ Νομού Φθιώτιδας, θεωρεί πως δεν είναι δυνατόν το ΙΚΑ να εμπιστεύεται τη διανομή των δελτίων στο παραπάνω Σωματείο. Τα περισσότερα μέλη των ως άνω σωματείων κάνουν αιτήσεις και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και αν δεν κληρωθούν στο ΙΚΑ, παίρνουν τα δελτία από τα Σωματεία τους. Τα μέλη του Σωματείου ΑμεΑ Νομού Φθιώτιδας, θεωρούν, ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων Σωματείων, διότι θα πρέπει να εγγραφούν στα Σωματεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, να επωμιστούν το κόστος εγγραφής και συνδρομής (κόστος υπολογίσιμο για τα Άτομα με Αναπηρία, των οποίων το εισόδημα είναι χαμηλό), ώστε να έχουν τις ίδιες πιθανότητες χορήγησης δελτίων καθώς εάν απευθυνθούν μόνο στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να κληρωθούν δεδομένου ότι ο αριθμός των δελτίων που δίδεται είναι μικρός. Το Σωματείο ΑμεΑ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας επιθυμεί και προτείνει, η διανομή των δελτίων να γίνεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ως τον πλέον επισφαλή τρόπο διανομής των δελτίων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1) Τι προβλέπεται για την χορήγηση των δελτίων θεραπευτικού τουρισμού σε μια ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα του κοινωνικού ιστού, τα Άτομα με Αναπηρία, και στα Σωματεία αυτών; Τι προβλέπεται για την χορήγηση δελτίων χωρίς την διαδικασία της κλήρωσης, αλλά μόνο με εισοδηματικά κριτήρια;

2) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την ισότιμη συμμετοχή των μελών του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας στο πρόγραμμα χορήγησης δελτίων θεραπευτικού τουρισμού;

Share