Ερώτηση για τη διαμαρτυρία αδιόριστων πολυτέκνων εκπαιδευτικών του Νομού Φθιώτιδας αναφορικά με την κατάργηση της πρόνοιας του Ν. 3255/2004 για το διορισμό τους στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 που ψηφίστηκε στη Βουλή, καταργείται η πρόνοια του Ν. 3255/2004, σχετικά με το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, καθώς επίσης και του Ν. 3027/2002, που προέβλεπε ως μόνη προϋπόθεση να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον οικείο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αντί αυτών, με το Ν. 3848/2010 θεσπίζεται η επιτυχής συμμετοχή στον ΑΣΕΠ, η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και η μεταβατική περίοδος των 2 ετών, για την οποία ουδεμία δέσμευση για τον αριθμό των πολυτέκνων διοριζομένων υπάρχει.

Η κατάργηση της πρόνοιας του Ν. 3255/2004, πλήττει ανεπανόρθωτα τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και τους προγραμματισμούς αυτών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, η κατάργηση της προτεραιότητας για τις τοποθετήσεις των πολυτέκνων ως ειδική κατηγορία (άρθρο 30 παρ. 4 και 6), και η δυσκολία στη δυνατότητα απόσπασης (προβλέπεται πλέον μία μοριοδότηση μόλις 10 μορίων σε σύνολο 130), έρχεται σε πλήρη αντίθεση με δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού που διακήρυττε το ιδιαίτερο προσωπικό του ενδιαφέρον για την τάξη των πολυτέκνων, επισημαίνοντας ότι “η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε ολοκληρωμένες και οριζόντιες πολιτικές, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας, ενώ παράλληλα θα δίνουν κίνητρα και θα ενθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια να μεγαλώσουν όχι όσα παιδιά μπορούν, αλλά όσα παιδιά θέλουν”.

Επιπρόσθετα, να επισημανθεί ότι ο Ν. 3255/2004 λειτούργησε με δημογραφικά κριτήρια και αυτό φανερώνει και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά το 1981, η μεταβολή του αριθμού των παιδιών κάτω των 5 ετών είχε θετικό πρόσημο το 2004 (έτος που εφαρμόσθηκε το μέτρο διορισμού του Ν. 3255/2004) και συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμό 2% κατά το 2007, 1,64% το 2008 και 2,4% το 2009.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Φθιώτιδας και συγκεκριμένα, οι αδιόριστοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί του Νομού, ευελπιστούν για τη στήριξη του Υπουργείου στο αίτημά τους για το διορισμό όλων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση διορισμού κατά τη μεταβατική περίοδο των 2 σχολικών ετών (2010-2011 και 2011-2012), καθώς θεωρούν ότι η προστασία και η στήριξη της ελληνικής πολύτεκνης οικογένειας είναι ζήτημα εθνικής σημασίας.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

 

1. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί στο διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση εφέτος;

 

2. Κατά πόσο συνάδει η κατάργηση της πρόνοιας του Ν. 3255/2004 για το διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2 και 5, που ρητώς επιτάσσει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος και ότι «ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»;

 

3. Τί μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την εν γένει βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και δη των αδιόριστων;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube