Ερώτηση για τη μεταφορά της έδρας της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας από τη Λαμία στα Καμένα Βούρλα

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας, ιδρύθηκε το 2003 με έδρα τη Λαμία και είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει μεν έδρα τη Λαμία αλλά είναι αρμόδια για τους Νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευβοίας. Στεγάζεται προσωρινά στο Κάστρο της Λαμίας (σε χώρο της ΙΔ’ ΕΠΚΑ), έχει έναν υπάλληλο, ενώ σύμφωνα με το ΦΕΚ προβλέπονται 15  οργανικές θέσεις.

Η πρόταση για μεταφορά της έδρας της Υπηρεσίας Νεωτέρων από τη Λαμία στα Καμένα Βούρλα αποτελεί αίτημα των πολιτών της περιοχής, καθώς συντρέχουν πολλοί λόγοι που ενισχύουν τη σκέψη αυτή. Ειδικότερα, μια κίνηση μεταφοράς της Υπηρεσίας θα ενίσχυε την αποκέντρωση στο νομό καθώς η προτεινόμενη υπηρεσία είναι ανεξάρτητη και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος να βρίσκεται κοντά σε άλλες υπηρεσίες στην πρωτεύουσα του Νομού.

Επιπλέον, η περιοχή των Καμένων Βούρλων διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ιστορική ταυτότητα, ενώ εδώ και περίπου δύο χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μελέτη από τον Δήμο Καμένων Βούρλων για την δημιουργία Μουσείου Ιαματικού Τουρισμού στο χώρο του παλιού υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως Διατηρητέο Νεώτερο Μνημείο. Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων κηρύχτηκαν ως διατηρητέα τα τρία κτήρια του ΕΟΤ καθώς συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και την κοινωνική, πολεοδομική και πολιτιστική ταυτότητα της Λουτρόπολης. Όσον αφορά την εγκατάσταση της μεταφερόμενης νέας Υπηρεσίας, αυτή θα μπορούσε σε μερικά χρόνια, με την ολοκλήρωση και του μουσείου Ιαματικού Τουρισμού να στεγαστεί σε κάποια πτέρυγα του μουσείου, σε χώρο μάλιστα που να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της υπηρεσίας, ή ακόμα και να στεγαστεί σε κάποιο από τα κηρυγμένα Διατηρητέα ξενοδοχεία της περιοχής, γεγονός που θα οδηγούσε και σε σημαντικό οικονομικό όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ύπαρξη της υπηρεσίας στον χώρο των διατηρητέων θα βοηθούσε να διασωθεί η ιστορική ταυτότητα της Λουτρόπολης, αλλά θα οδηγούσε και σε αύξηση της απασχόληση του εργατικού δυναμικού της περιοχής και σε αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας.

Τέλος, ένας ακόμη λόγος υπέρ της πρότασης για μεταφορά της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων σχετίζεται και με την τοποθεσία της περιοχής, καθώς τα Καμένα Βούρλα αποτελούν κομβικό σημείο για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση προς όλους τους νομούς ευθύνης της Υπηρεσίας, πολύ πιο κοντά προς Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια και φυσικά πιο κοντά και στην Αθήνα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

Τί προτίθεται να κάνει το Υπουργείο αναφορικά με την πρόταση για αλλαγή της έδρας της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας από τη Λαμία στα Καμένα Βούρλα;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube