Ερώτηση για τη θητεία του Διευθυντή Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «Νέστωρ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 102/2005/ΝΠΔΔ (αριθ. αποφ. ΥΠΑΝ 5023/(ΦΟΡ)400/18.4.2005) ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «Νέστωρ» ορίστηκε την 9η Μαΐου 2005. Δεδομένου ότι ο διευθυντής ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται με πενταετή θητεία (Ν. 1514/1985, άρθρο 11, παρ. 5), η θητεία του έχει λήξει από την 9η Μαΐου 2010. Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ο αντικαταστάτης του ούτε έχει ανανεωθεί η θητεία του, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Ο οργανισμός του ΕΑΑ (ΠΔ 62/1986) δεν περιλαμβάνει κάποια πρόβλεψη για την περίπτωση αυτή, παρά μόνο για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διευθυντή του ινστιτούτου, οπότε και αυτός αναπληρώνεται από ερευνητή που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ κατόπιν πρότασης του επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου του ινστιτούτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν υφίσταται ούτε επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο.

Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό το Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων προχώρησε, επικαλούμενο «νομικό κενό», στην ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΕΑΑ με την υπ’ αριθ. 5714/12.05.2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 84/21.05.2010/ΥΟΔΔ), διατηρώντας τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «Νέστωρ» του ΕΑΑ στη θέση του, αντί να προβεί σε προκήρυξη της θέσης  (υπενθυμίζουμε ότι η θητεία του έχει λήξει από την 9η Μαΐου 2010).

 

Παράλληλα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6316/753/Α2/08.09.2010 ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα καλεί μόνο το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής «Νέστωρ», το οποίο τυπικά δεν έχει διευθυντή, να υποβάλει προτάσεις έργου για ένταξη και χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», ύψους 1.200.000 ευρώ. Δηλαδή επί της ουσίας πρόκειται για απευθείας χρηματοδότηση και όχι για ανοιχτή πρόσκληση.

 

 

Κατόπιν τούτων,

 

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

 

 

1. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα ορισθεί ο αντικαταστάτης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «Νέστωρ» του ΕΑΑ, σχεδόν έξι μήνες μετά από τη λήξη της θητείας του, και αποφασίζεται η παραμονή στη θέση του με Υπουργική Απόφαση, ενώ άλλοι Διευθυντές Ινστιτούτων του ΕΑΑ, των οποίων η θητεία έληξε, έχουν αντικατασταθεί;

 

2. Είναι νομικά κατοχυρωμένη η έκδοση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με μοναδικό δικαιούχο το εν λόγω Ινστιτούτο;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube