Ερώτηση για την αποπληρωμή δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ.

Το 2009 η προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε το πρόβλημα ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, που προέκυψε από την σφοδρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων 80 ετών μέσω, μεταξύ άλλων, της αξιοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

 

Αποτέλεσμα της πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν να διευκολυνθεί, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, η δανειοδότηση 80.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό ύψος δανείων 9,5 δισ. ευρώ.

 

Αντίθετα σήμερα, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων, καθώς το τρίμηνο Ιούνιος–Αύγουστος του 2010 δανειοδοτήθηκαν μέσω της αξιοποίησης του ΤΕΜΠΜΕ σχεδόν 100 φορές λιγότερες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

 

Η τρέχουσα δυσμενής κατάσταση στην πραγματική οικονομία, έχει φέρει σε δυσχερή, αν όχι τραγική, οικονομική κατάσταση δεκάδες χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις που έλαβαν δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ με τους γνωστούς όρους αποπληρωμής (3 έτη).

 

Έτσι, οι περισσότερες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω ΤΕΜΠΜΕ αδυνατούν ή δυσκολεύονται να φανούν συνεπείς στις χρονικά δεσμευτικές υποχρεώσεις τους, ενισχύοντας τον κίνδυνο είτε οι ίδιες οι επιχειρήσεις να «στιγματιστούν» από τα τραπεζικά ιδρύματα και να καταχωρηθούν στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, είτε το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, που έχει εγγυηθεί αυτά τα δάνεια, να απολέσει τους πόρους του.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1. Εάν διαθέτει και προτίθεται να υλοποιήσει εναλλακτικές λύσεις για την διευκόλυνση των προαναφερθεισών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2. Αν διαθέτει, τότε ποιες είναι αυτές.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube