Ερώτηση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, περί καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας

Στις 2 Φεβρουαρίου (σε απάντηση της Ερώτησης, με αριθμό 4180/12.01.2010) μας είπατε κύριε Υπουργέ ότι ο Κανονισμός με αριθμ. 1435/2003 «είναι δεσμευτικός από τη φύση του» και ότι, επίσης, «απαιτείται η εισαγωγή διατάξεων εκτελεστικού χαρακτήρα, προκειμένου να εφαρμοστεί στη χώρα μας».

Πέραν τούτων, κ. Υπουργέ, μας είπατε ότι έχετε ήδη «επεξεργασθεί σχέδιο νόμου και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη όλων των αρμοδίων φορέων».

Μετά τα ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Πότε θα τεθεί ή εάν, ίσως, τέθηκε ήδη σε διαβούλευση ο εν λόγω κανονισμός και πότε πιθανόν να έρθει, χρονικώς στην Εθνική Αντιπροσωπεία για ψήφιση;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube