Ερώτηση για την προστασία και ανάδειξη των λεγόμενων περιοχών «Καθρέπτης» της Αρκίτσας και «Καθρέπτης» των Τραχίνιων Βράχων στο Νομό Φθιώτιδας

Στη θέση Καναπίτσα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων του Ν. Φθιώτιδας εκτείνεται σε μήκος 300 μέτρων και ύψος 80 μέτρων ένα γεωλογικό φαινόμενο παγκοσμίου ερευνητικού ενδιαφέροντος, ο λεγόμενος «Καθρέπτης» της Αρκίτσας. Η κατοπτρική αυτή επιφάνεια αποτελεί εμφάνιση του σεισμικού ρήγματος Αρκίτσας – Καμένων Βούρλων, ενός ρήγματος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από γεωλόγους ως το παλαιότερο ενεργό. Παρότι αποτελεί γεώτοπο διεθνούς σημασίας, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων.

Συνεπώς επιβεβλημένη κρίνεται η ανάγκη διατήρησης, προστασίας και  ανάδειξης του γεωτόπου Καναπίτσας ως στοιχείου γεωλογικής κληρονομιάς και μορφοτεκτονικής ιστορίας και φυσικό αγαθό για την έρευνα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το γεωτουρισμό με κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για την περιοχή. Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής, καθώς είναι ένα καθοριστικό τοπίο αλλά η άκριτη χρήση του το υποβαθμίζει, πόσο μάλιστα αφού βρίσκεται σε κεντρική θέση, πολύ κοντά στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Ανάλογο ζήτημα περιβαλλοντικού χαρακτήρα αντιμετωπίζει και ο «Καθρέπτης» των Τραχίνιων Βράχων στο Δήμο Γοργοποτάμου. Το πρόβλημα εδώ σχετίζεται με την εναπόθεση απορριμμάτων και μπαζών σε ένα από τα πιο ιστορικά μέρη της περιοχής, όπου ήταν χτισμένη η Ομηρική πόλη Τραχίνα και όπου διαδραματίστηκε η σχετική τραγωδία του Σοφοκλή «Τραχίνιαι». Στον «Καθρέπτη» των Τραχίνιων Βράχων, με μια σειρά αρχαίων τάφων που είναι λαξευμένοι πάνω του, αποτυπώνονται ίχνη της ιστορίας, καθώς και η γεωλογική του σημασία. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής, επιτάσσουν ως αναγκαία, την προστασία του εν λόγω ιστορικού χώρου και την ανάδειξή του ως μνημείο της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Κατόπιν τούτων, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

Τί προτίθεται να κάνει  το Υπουργείο για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του  γεωτόπου του «Καθρέπτη» της Αρκίτσας και του φυσικού – ιστορικού χώρου του «Καθρέπτη» των Τραχίνιων Βράχων;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube