Ερώτηση για την πρόθεση ακύρωσης της απαλλαγής των ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων, από την υποχρεωτική τους ένταξη στον ΟΑΕΕ, έναντί του ΟΓΑ

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3050/02, προβλέπεται ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες εδρεύουν σε χωριά με πληθυσμούς μικρότερους  των 2000 κατοίκων, μπορούν να απαλλάσσονται από τις εισφορές του ΟΑΕΕ και να εντάσσονται στον ΟΓΑ.

Σύμφωνα όμως με πρόσφατη απόφαση του ΟΑΕΕ, τίθεται η βάση για ανατροπή αυτού του καθεστώτος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεούνται από 1/11/2009 σε εισφορές του ΟΑΕΕ. Σημειώνεται δε, ότι η απαλλαγή αυτή κατά κανόνα αφορά. αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια με χαμηλά  εισοδήματα. και ότι οι εισφορές του ΟΑΕΕ είναι υψηλότατες σε σχέση με αυτές του ΟΓΑ.

Διαπιστώνουμε δε ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τους ενδιαφερόμενους, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται περίπου στους 70.000 εργαζόμενους και οι οποίοι θεωρούν την απόφαση αυτή άδικη και καταχρηστική με δεδομένο ότι τίθεται θέμα επιβίωσης αυτών των επαγγελμάτων στις πληθυσμιακά μειονεκτούσες αυτές περιοχές, μιας και οι τζίροι των αυτοαπασχολούμενων σε αυτές είναι σχετικά χαμηλοί. Με τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των αυτοαπασχολούμενων διακυβεύει οριστικά την οικονομική τους ύπαρξη. Δημιουργούνται, επίσης, κίνητρα  υπέρ της ανασφάλιστης – «μαύρης» απασχόλησης, που αποτελεί και ένα από τα βασικά ζητήματα που οδηγούν στην εισφοροδιαφυγή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Αληθεύει ότι, μετά από διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επανεξετάζει το θέμα προκειμένου να άρει τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την κοινωνικά άδικη αναδιανομή εισοδήματος που θα προκληθεί;
  • Αν, όπως αντιλαμβανόμαστε, η κυβέρνηση σχεδιάζει αυτό το μέτρο με αποκλειστικό σκοπό την άντληση νέων πόρων υπέρ του ΟΑΕΕ προκειμένου να καλυφτούν τα ελλείμματα, έχει εκτιμήσει τις κοινωνικές και αναπτυξιακές επιδράσεις που η ρύθμιση αυτή θα έχει στις τοπικές κοινωνίες; Με βάση ποια λογική επιλέγει αυτόν τον τρόπο για είσπραξη νέων εσόδων;
  • Από την πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ποιές παρεμβάσεις σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της επείγουσας οικονομικής κατάστασης στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ποιά είναι τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα;
  • Τέλος, εάν η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αντιληφθεί μεταφορές επαγγελματικής στέγης στους προαναφερόμενους οικισμούς, μπορεί να βάλει ως όρο να είναι οι αντίστοιχοι δικαιούχοι του ν. 3050/02, μόνιμοι κάτοικοι αυτών; Τι σκέπτεται για αυτό ο αρμόδιος Υπουργός;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube