Ερώτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AAE

Η αναχρηματοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value για λόγους αποκατάστασης της φερεγγυότητάς της είναι, πράγματι, μία ενέργεια αναγκαία για την εξυγίανση του ασφαλιστικού κλάδου. Γίνεται σε ένα οικονομικό περιβάλλον αντίξοο, δεν αποτελεί όμως μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Αντίθετα, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει υποστεί την πτώχευση μίας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής, της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, η διαχείριση της οποίας, ανατέθηκε από τον λαό με την ετυμηγορία του στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξε, όμως, καθόλου αποτελεσματική για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς δεν έχει επιτύχει να διασφαλίσει, έως σήμερα, 4 μήνες μετά, τα δικαιώματα καμίας ομάδας προσώπων (ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι), των οποίων το καθεστώς αγωνίας παρατείνεται, και μάλιστα σιωπηρά, με αδιαφορία, θα έλεγε κανείς, της παρούσας κυβέρνησης.

Τέσσερις μήνες μετά και ενόψει της νέας κατάστασης με την COMMERCIAL VALUE, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκπονήσει κανέναν σχεδιασμό. Ούτε για την σωτηρία της επιχείρησης, η οποία μάλιστα έχει, όχι μόνο σημαντικό μέγεθος (230 εργαζόμενοι, 920 άτομα δίκτυο και 450.000 ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και ασφαλισμένους ζωής και υγείας), αλλά και θυγατρική ένα πιστωτικό ίδρυμα την Ασπίδα Τράπεζα. Ούτε, όμως, και για την προστασία του δικτύου, των ασφαλισμένων και των εργαζομένων της, οι οποίοι επισημαίνουν, με σειρά επιστολών τους προς όλους τους αρμοδίους, το κενό χρηστής διοίκησης της εταιρείας αφενός και τις δυνατότητες πώλησής της, και συνεπώς αποφυγής της χρεοκοπίας της, αφετέρου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

  1. Τέσσερις μήνες μετά την πτώχευση της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, ποιο στρατηγικό σχεδιασμό έχει εκπονήσει για την αντιμετώπιση νέων πτωχεύσεων σε συστημικά σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, όπως η COMMERCIAL VALUE;
  2. Τί επιπτώσεις θεωρεί πως μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πτώχευση στον ευρύτερο ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα;
  3. Τί προσπάθειες έχει μέχρι σήμερα κάνει το Υπουργείο για την διασφάλιση χρηστής διοίκησης προς πώληση ή την αναχρηματοδότηση της COMMERCIAL VALUE κατά τα πρότυπα των χρηματοπιστωτικών ομίλων σε όλη την Ευρώπη;
  4. Ποιος ο ρόλος και ποιες οι ενέργειες και ο σχεδιασμός της ΕΠΕΙΑ σε όλα τα παραπάνω;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube