Ερώτηση για τις καταστροφές καλλιεργειών από αγριόχοιρους στο Δήμο Πελασγίας

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 4219/12-7-2010 έγγραφο του Δήμου Πελασγίας Ν. Φθιώτιδας, μας διαβιβάστηκε ενημερωτικό δελτίο κατοίκων αγροτών του Δήμου Πελασγίας με το οποίο μας γνωστοποιείται η δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει κάτοικοι-αγρότες του εν λόγω Δήμου εξαιτίας μεγάλων καταστροφών που υφίστανται οι καλλιέργειές τους από τα αγριογούρουνα.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός των αγριογούρουνων αυξήθηκε σημαντικά εντός και εκτός των δύο υπαρχόντων καταφυγίων στην περιοχή, παρόλο που θηρεύονται εποχιακά εκτός των καταφυγίων αυτών.

Οι ζημιές που προκαλούνται από τα αγριογούρουνα, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι-αγρότες είναι ανυπολόγιστες και αφορούν:

α) στη σημαντική μείωση έως και μηδενισμό της παραγωγής των καλλιεργειών τους,

β) στην καταστροφή των συστημάτων άρδευσης,

γ) στα προβλήματα που δημιουργούνται στους κτηνοτρόφους λόγω εκφοβισμού και ανταγωνισμού στα λιβάδια με τα παραγωγικά ζώα, και

δ) στη μεταφορά πλήθους εδαφογενών μυκητολογικών ασθενειών προς υγιή φυτά και δένδρα.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την προστασία των καλλιεργειών;

2. Θα υπάρξει αποζημίωση των κατοίκων-αγροτών της περιοχής για την καταστροφή των καλλιεργειών τους;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube