Ερώτηση για τις σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στην πορεία υλοποίησης των δημοσίων έργων στο Ν. Φθιώτιδας.

Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών υλοποίησης των δημοσίων έργων στο Ν. Φθιώτιδας.

Σχετικά με τις εργασίες στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ (παράκαμψη Στυλίδας, ανισόπεδος κόμβος εισόδου Λαμίας, τμήμα νέα κοίτη Σπερχειού-τέλος Ροδίτσας) τα έργα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, δεδομένου ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει εδώ και μήνες. Επιπλέον, το τμήμα του ΠΑΘΕ που έχει δοθεί στην κυκλοφορία χρήζει άμεσων παρεμβάσεων για την διόρθωση κατασκευαστικών ατελειών (π.χ. στο τμήμα Σκάρφειας-Θερμοπυλών δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των παράπλευρων οδών και τα υπόλοιπα συνοδευτικά έργα) και την ολοκλήρωσή του ως κλειστού αυτοκινητοδρόμου σε όλο το μήκος του προκειμένου να εγγυάται η οδική ασφάλεια. Επίσης, αναγκαία κρίνεται και η βελτίωση του κόµβου εισόδου στην Αταλάντη.

Σχετικά με τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, κάποια είτε “καρκινοβατούν” (τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής Σ.Σ. Λειανοκλαδίου-Στύρφακας, κατασκευή σήραγγας Μόδι-Ρεγγίνι, κατασκευή σήραγγας Μοσχοκαρυά-Άγιος Στέφανος), είτε έχουν σταματήσει εντελώς (τμήμα Θερμοπύλες-Σ.Σ. Λειανοκλαδίου).

Σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του οδικού άξονα Ε-65, κάποια τμήματα κατασκευής υπολειτουργούν, ενώ στα υπόλοιπα δεν πραγματοποιούνται εργασίες. Πέραν τούτου, δεν έχουν προβλεφθεί παράπλευροι δρόµοι για την εξυπηρέτηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, δεν υπάρχει µέριµνα για την επικοινωνία των περιοχών Καλυβίων και Σταυρού µε τις ιδιοκτησίες νότια του Ε-65 και υπάρχουν προβλήµατα αντιπληµµυρικής θωράκισης της περιοχής.

Σύμφωνα με το «Χάρτη Δημοσίων Έργων» που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, τα ποσοστά παράδοσης χώρων, με απαλλοτριώσεις ή επιτάξεις, για την ΠΑΘΕ (Μαλιακός-Κλειδί) ανέρχονται στο 65% (πέρσι 27%), ενώ, η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου των έργων για την ΠΑΘΕ (Μαλιακός-Κλειδί) βρίσκεται στο 52% (30% πέρσι). Ωστόσο, η αντικειμενική εικόνα που παρουσιάζει η πορεία των έργων στο Ν. Φθιώτιδας, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τα αναφερόμενα ποσοστά ολοκλήρωσης των έργων.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των ως άνω δημοσίων έργων στο Νομό Φθιώτιδας;

2. Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παράδοση των έργων στο Νομό Φθιώτιδας;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube