Ερώτηση σχετικά με την αποστολή στοιχείων προς το Υπουργείο Οικονομικών από φορείς του Ν. Φθιώτιδας εντός Γενικής Κυβέρνησης

Το Υπουργείο Οικονομικών, με Ανακοίνωσή του την 01.04.2011, δημοσιοποίησε πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δεν απέστειλαν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση, με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών [2/22717/0094/09-03-2011,(ΦΕΚ 474/τα.Β΄/2011)].

Σύμφωνα με τον πίνακα, μεταξύ των φορέων που δεν απέστειλαν τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβάνονται το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας και το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Φθιώτιδας.

Όμως, οι εν λόγω φορείς, με γραπτή, άμεση, απάντησή τους σε επιστολή που τους απέστειλα με ημερομηνία 04/04/2011, διαβεβαιώνουν ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία εστάλησαν έγκαιρα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (βλέπετε συνημμένες επιστολές).

Δεδομένης της απόφασης του Υπουργείου για συνέπειες ως προς την κρατική επιχορήγηση και άλλες δυνητικές κυρώσεις στους φορείς εκείνους που δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, παρακαλώ να διορθωθεί, άμεσα, το σφάλμα του Υπουργείου σας.

Παράλληλα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Πού οφείλεται η εσφαλμένη συμπερίληψη των εν λόγω φορέων του Νομού Φθιώτιδας στα ονόματα των φορέων που δεν απέστειλαν στο Υπουργείο τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια, τουλάχιστον ατυχή, περιστατικά;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube