Ερώτηση σχετικά με την απουσία Εσωτερικού Ελεγκτή στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

Κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες, έχουν εφαρμοστεί από το ΤΕΜΠΜΕ δύο νέα προγράμματα (Τιμολογίων και Ασφαλιστικών Εισφορών), ολοκληρώθηκε το υφιστάμενο πρόγραμμα του Κεφαλαίου Κίνησης, προετοιμάζεται η μετατροπή του ΤΕΜΠΜΕ σε Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Παράλληλα, εξαγγέλλονται από το αρμόδιο Υπουργείο σχέδια νέων προγραμμάτων, μεθοδεύεται η πρόσληψη νέου προσωπικού (περίπου 40 ατόμων), σχεδιάζεται η νέα οργανωτική δομή του Ταμείου (με νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας και οργανική κάλυψη των καίριων θέσεων του Ταμείου) και προγραμματίζεται η στέγαση του Ταμείου σε νέα κτίρια.

Το ΤΕΜΠΜΕ, κατά τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, πρόκειται να διοχετεύσει στην αγορά ρευστότητα ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου (1 δισ. ευρώ από δημόσιους πόρους και 1,5 δισ. ευρώ μέσω μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων), για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, κατά το προαναφερθέν κρίσιμο χρονικό διάστημα των τελευταίων οκτώ μηνών και ενόψει της δραστηριοποίησής του με πόρους 2,5 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, το Ταμείο φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, να λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς Εσωτερικό Ελεγκτή, καθώς ο μοναδικός υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εσωτερικού ελεγκτή απουσιάζει με άδεια λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Ποια η θέση του αρμόδιου Υπουργείου και της εποπτεύουσας Τράπεζας της Ελλάδος για τον τρόπο διαχείρισης του ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο λειτουργεί χωρίς Εσωτερικό Ελεγκτή για πάνω από οκτώ μήνες;

2. Πως ελέγχονται οι διοικητικές αποφάσεις και η δραστηριότητα του ΤΕΜΠΜΕ όλο αυτό το διάστημα;

3. Ποιες ενέργειες έγιναν για την άμεση αντικατάστασή του; Τι απέδωσαν και γιατί μέχρι και σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε η αντικατάστασή του, αφήνοντας στην πράξη τον φορέα χωρίς μηχανισμό ελέγχου;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube