Ερώτηση σχετικά με δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε εξαγωγικές επιχειρήσεις για εξόφληση παραγωγών-προμηθευτών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες (κυρίως από δημοσιεύματα του Τύπου), σύμφωνα με τις οποίες έχει υπογραφεί απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων με εξαγωγές άνω του 30% του τζίρου τους, προκειμένου να εξοφλήσουν τους παραγωγούς και τους προμηθευτές τους.

Με δεδομένο ότι ο κλάδος των οπωροκηπευτικών προιόντων, νωπών και μεταποιημένων, αποτελεί το 32% των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προιόντων συμβάλλοντας ουσιαστικά, με την αυξητική του τάση τα τελευταία δύο χρόνια, στη βελτίωση του αγροτικού ισοζυγίου της χώρας μας, η απόφαση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών, ευρισκόμενη προς τη σωστή κατεύθυνση, παρέχει την αναγκαία και ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των συγκεκριμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, ο περιορισμός ισχύος της απόφασης σε συγκεκριμένο προϊόν και για συγκεκριμένες επιχειρήσεις του κλάδου (μεταποίηση ροδακίνων), δημιουργεί προϋποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις επιτείνει τη έλλειψη ρευστότητας και την δυσχέρεια των επιχειρήσεων αυτών.

Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, που η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βιώσιμη διέξοδο και προϋπόθεση οικονομικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η εξαίρεση ολόκληρων κλάδων από την εν λόγω απόφαση πέραν του ότι αποτελεί αδικία, δεν συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

1. Έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Οικονομικών η σχετική απόφαση;

2. Εξετάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο η δυνατότητα διεύρυνσης των κριτηρίων της εν λόγω απόφασης ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ή/και άλλων κλάδων προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέφειά τους και να μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube