Ερώτηση σχετικά με ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Το Νοσοκομείο Λαμίας είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση ποικίλων ιατρικών περιστατικών, τα οποία προέρχονται από όλη σχεδόν την Στερεά Ελλάδα. Είναι προφανής η ανάγκη διατήρησης επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα τμήματα και όλες τις κλινικές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας λειτούργησε με σημαντικές ελλείψεις, με αποκορύφωμα την υπολειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής. Σήμερα όμως, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σημαντικό βαθμό καθώς, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου είναι εκτός λειτουργίας. Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου προβλέπονται επτά (7) θέσεις για το Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, υπηρετούν μόνο τρείς (3). Παράλληλα, τόσο η Μαιευτική όσο και η Παιδιατρική Κλινική λειτουργούν με προβλήματα, καθώς, και σε αυτό τον τομέα, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί. Γενικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού αγγίζουν το 50% των προβλεπόμενων θέσεων.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγκειται στην ανάγκη λειτουργίας των παραπάνω κλινικών σε εικοσιτετράωρη βάση, αφού οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες σε μια περιφέρεια τουλάχιστον 100.000 κατοίκων.

Είναι προφανές πως η υπολειτουργία των εν λόγω Τμημάτων δημιουργεί δυσκολίες σε ασθενείς και συγγενείς, καθώς και πρόσθετες δαπάνες στους κρατικούς φορείς. Προκειμένου να εξετασθούν από αξονικό τομογράφο, οι ασθενείς από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με αποτέλεσμα επιπλέον έξοδα (καυσίμων, συντήρησης και επισκευών). Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες των ιδίων, οι οδηγοί του ΕΚΑΒ δεν έχουν εισπράξει τις οφειλόμενες αμοιβές τους εδώ και οκτώ μήνες.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να καλυφθούν, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τα οργανικά κενά ιατρών που δυσχεραίνουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube