Ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη παράταση ισχύος του μέτρου απόσυρσης οχημάτων

Η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας και οι πολλαπλές φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν επηρεάσει και επιβαρύνει τους περισσότερους κλάδους της Οικονομίας.

Μεταξύ των οποίων και αυτόν του αυτοκινήτου.

Κλάδο που συνεισφέρει σχεδόν στο 3% του εθνικού προϊόντος, σε όρους προστιθέμενης αξίας.

Κλάδο όμως που, μεταξύ άλλων, έχει υποστεί 24 παρεμβάσεις – κυρίως φορολογικές – την τελευταία διετία, με ελάχιστες να θεωρούνται θετικές πρωτοβουλίες.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, σύμφωνα και με τα διαθέσιμα στοιχεία από σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ:

  • Οι πωλήσεις να έχουν μειωθεί κατά 36% το 2010 (και κατά επιπλέον 30% να εκτιμάται η μείωση το 2011). Σωρρευτικά, πάνω από 64% σε σχέση με το 2007.
  • Ο κύκλος εργασιών να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 70% την τελευταία διετία. Τα κέρδη του στενού πυρήνα του κλάδου, δηλαδή των αντιπροσωπειών, εμφανίζουν υποχώρηση στο 1/6 του επιπέδου του 2007, με τις ζημιές να 25πλασιάζονται.
  • Το σύνολο των καταστημάτων του επίσημου δικτύου να έχει μειωθεί κατά 500 την τελευταία τριετία. Ενώ έχουν χαθεί περίπου 14.900 θέσεις εργασίας στο σύνολο του κλάδου.
  • Να παρατηρείται απώλεια φορολογικών εσόδων τόσο από την αγορά/χρήση αυτοκινήτου, όσο και από τη μείωση των εισπραχθέντων εταιρικών φόρων από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Μόνο τα έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης και το ΦΠΑ έχουν υποστεί μείωση κατά 36% το 2010, στο 1/3 των επιπέδων του 2007, με ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του 2012, τα έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 114 εκατ. ευρώ το 2011, από 249 εκατ. ευρώ το 2010.

Και να σκεφτεί κανείς ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση εκτιμούσε, για εφέτος, στον περυσινό Προϋπολογισμό έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης 285 εκατ. ευρώ και από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 170 εκατ. ευρώ.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι ο κλάδος του αυτοκινήτου έχει πληγεί όχι μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά και από τη δημιουργία ενός εχθρικού κλίματος ως προς την κατοχή οχημάτων, μέσω της επιβολής – κυρίως – φορολογικών μέτρων τα οποία δεν έχουν αποφέρει το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια έκθεση του ΙΟΒΕ, στην επόμενη τριετία, η κάθετη πτώση των πωλήσεων, σε επίπεδα 75-80 χιλ. οχήματα, δηλαδή στο 1/3 του επιπέδου του 2009, θα οδηγήσει αρκετές εταιρείες σε παύση λειτουργίας.

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η αύξηση της ανεργίας κατά 10-15 χιλιάδες άτομα επιπλέον, δηλαδή συνολικά, από τις απαρχές της κρίσης να φτάσει τις 30 χιλιάδες εργαζόμενους, σχεδόν στο 1/3 του ανθρώπινου δυναμικού πριν από 2 χρόνια.

Για το λόγο αυτό η θέσπιση και εφαρμογή του προγράμματος της απόσυρσης οχημάτων, αν και μόνο το 30% των πωλήσεων το αξιοποιεί, έχει συγκρατήσει – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις – λίγο την πτώση.

Γι’ αυτό το λόγο και θα μπορούσε να αξιολογηθεί και να υιοθετηθεί η χρονική επέκταση του μέτρου, τροποποιώντας τις καταληκτικές ημερομηνίες των Ν. 3899/17.12.2010, Ν. 3943/31.03.2011 και Ν. 4002/22.08.2011.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η Κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρόταση για χρονική επέκταση του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube