Ερώτηση σχετικά με ημιυπαίθριους χώρους και ακίνητα των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μετά την 02.07.2009

Με τον Νόμο 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’, 28.04.2010) υπήχθησαν στη ρύθμιση της τακτοποίησης οι άδειες των ημιυπαίθριων χώρων που εκδόθηκαν μέχρι τις 02.07.2009, θέτοντας έτσι «στον αέρα» όλες αυτές που είχαν εκδοθεί μετά τις 02.07.2009 και μέχρι τις 28.04.2010.

Η ρύθμιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα:

  • Τον «εγκλωβισμό» πολλών ιδιοκτητών ακινήτων, που είτε είχαν ήδη υπογράψει συμφωνητικά αντιπαροχής με κατασκευαστές, είτε είχαν προχωρήσει σε αγορές νεόδμητων ακινήτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν στο διάστημα μεταξύ 02.07.2009 και 28.04.2010.
  • Την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και λοιπών χώρων οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν πριν  τις 02.07.2009, για τις οποίες, ακόμη και σήμερα δεν έχει αρχίσει η φάση κατασκευής, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντονων κερδοσκοπικών τάσεων όσον αφορά την «εμπορευματοποίηση» των ως άνω οικοδομικών αδειών.
  • Την ανατροπή οποιουδήποτε επιχειρηματικού σκεπτικού που συνόδεψε την υποβολή όλων των απαραιτήτων μελετών, εγγράφων, δικαιολογητικών κ.λπ., για έκδοση οικοδομικών αδειών που κατατέθηκαν από τους κατασκευαστές πριν τις 02.07.2009 στις Πολεοδομίες, επειδή οι άδειες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή με αποκλειστική υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του Δημοσίου και των αρμόδιων Πολεοδομικών Αρχών.
  • Το πάγωμα κάθε κατασκευαστικής δραστηριότητας στις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μετά τις 02.07.2009 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ Α΄ 62 την 28.04.2010, λόγω αναδρομικότητας ισχύος του Νόμου για 10 μήνες.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με τα ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μετά την 02.07.2009 και τα οποία πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’, 28.04.2010) για τη διατήρηση της αλλαγής χρήσης χώρων;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube