Ερώτηση σχετικά με νομοθετικό κενό για το αφορoλόγητο αγοράς Α’ κατοικίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του νόμου 3899/2010 η αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, εξαιρείται του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς απαλλαγή ισχύει και στον φόρο δωρεών ή γονικών παροχών μέχρι του προαναφερθέντος ποσού. Η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού είναι η 17/12/2010, διατηρώντας το κενό που υπήρχε από τον προηγούμενο νόμο 3842/2010 (άρθρο 3 παρ.4β) που αφορά στην «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τον οποίο καταργείται από 23.4.2010 και μετά, η απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης που καταβάλλεται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ.

Γίνεται έτσι μια πρωτοφανής διάκριση των Ελλήνων πολιτών και δημιουργείται μια άνιση φορολογική μεταχείριση τριών ταχυτήτων. Συγκεκριμένα, από τις 01/01/2010 έως τις 22/04/2010, η αγορά πρώτης κατοικίας εξαιρείται του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, από τις  23/04/2010 έως και τις 16/12/2010 καταργείται η απαλλαγή από το τεκμήριο και από τις 17/12/2010 έως και τις 31/12/2010 ισχύει και πάλι η απαλλαγή από το τεκμήριο. Τίθεται λοιπόν θέμα αντισυνταγματικότητας, δεδομένου ότι το τεκμήριο αποτελεί ετήσια δαπάνη και δεν μπορεί για μία αγορά ακινήτου μέσα στο ίδιο έτος να ισχύουν δυο διαφορετικοί κανόνες.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και προς αποκατάσταση αυτής της φορολογικής αδικίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

1. Δεν επιβάλλεται να αποκατασταθεί αυτή η φορολογική αδικία;

2. Δεν θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά το άρθρο 8 παρ.1 του νόμου 3899/2010 έτσι ώστε να καλύψει το κενό που υπήρχε από τον προηγούμενο νόμο 3842/2010;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube