Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με προσλήψεις Συμβούλων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Στο πλαίσιο της διενέργειας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε, από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου:

1ον Πόσοι Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές και Αναπληρωτές έχουν προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας.

2ον Πόσες αμοιβόμενες επιτροπές υπάρχουν.

3ον Ποιοί συμμετέχουν σε αυτές και ποιά η αμοιβή τους.

Παρακαλώ όπως κατατεθούν τα σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα έγγραφα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube