Ερώτηση σχετικά με τη διακίνηση εφημερίδων μέσω ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152, 01.07.2011), και συγκεκριμένα με την παράγραφο 2 του άρθρου 48, προκειμένου να ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο για τη διακίνηση ημερήσιων εφημερίδων μέσω ΕΛΤΑ προβλέπεται ότι:

«αα. οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007».

Στην πρόβλεψη αυτή υπάγονται μόνο οι ημερήσιες εφημερίδες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια κυκλοφορίας και όχι αυτές που δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου την προβλεπόμενη διετία κυκλοφορίας.

Αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις – και με δεδομένο ότι η σχετική υπουργική απόφαση εκδίδεται στην αρχή κάθε χρονιάς όπως προβλέπει και σχετικός νόμος – ότι οι εφημερίδες που δεν έχουν συμπληρώσει τη διετία κυκλοφορίας θα καθυστερήσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα διανομής.

Μάλιστα, αυτές οι καθυστερήσεις θα είναι μεγάλες αν σκεφτεί κανείς ότι, παρά τις προβλέψεις του Ν. 3548/2007, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση για το 2011 και δίδονται συνεχώς  παρατάσεις (παράγραφος 8, άρθρο 58 του Ν. 3966/24.05.2011 – ΦΕΚ Α’ 118), ενώ γίνονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα απόφαση του 2010 με τελευταία την υπ’ αριθ. πρωτ. 8128/ 02.06.2011 (ΦΕΚ Β’ 1096).

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τις εβδομαδιαίες ή τις υπόλοιπες εφημερίδες. Στην περίπτωση αυτή, διαχωρίζονται οι εβδομαδιαίες που βρίσκονται εντός της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 σε μια κατηγορία, χωρίς όμως να αποκλείονται οι υπόλοιπες αφού υπάρχει πρόβλεψη για:

«γγ. άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν μέλη της».

Στην Ένωση αυτή έχουν δυνατότητα να εγγραφούν ορισμένες μη ημερήσιες εφημερίδες όχι όμως οι ημερήσιες. Δηλαδή για όλες τις εφημερίδες, εκτός από τις ημερήσιες, δίδεται η δυνατότητα ένταξης στο ειδικό σύστημα διανομής.

Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται οι νόμιμα λειτουργούσες και αναγνωρισμένες υπόλοιπες Ενώσεις Ιδιοκτητών Εφημερίδων, πλην όμως ορισμένα από τα εκτός Υπουργικής Απόφασης μέλη τους έχουν την δυνατότητα ένταξης στο μειωμένο τιμολόγιο διακίνησης με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152, 01.07.2011). Απόφαση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί,  ενώ οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται από 01.08.2011 σύμφωνα με ρητή επιταγή του εν λόγω Νόμου.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ουσιαστικά οι μόνες που αποκλείονται από το μειωμένο τιμολόγιο είναι οι εκτός υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 ημερήσιες εφημερίδες. Ο συγκεκριμένος όμως κατάλογος αφορά αυτούς που θέλουν να έχουν δυνατότητα κάποιων δημοσιεύσεων δηλαδή αυτών που αναφέρονται σε έργα και προμήθειες του Δημοσίου και σε ισολογισμούς. Πέραν αυτών υπάρχουν δεκάδες άλλες δημοσιεύσεις όπως τα δικαστικά έγγραφα, προσλήψεις, αποφάσεις οργάνων, κανονιστικές πράξεις και άλλα τα οποία έχουν δυνατότητα να δημοσιεύουν οι εφημερίδες από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους.

Συνεπώς, είναι προφανές ότι έτσι συνδυάζεται μια συγκεκριμένη κατηγορία δημοσιεύσεων με την διακίνηση ή μη μιας εφημερίδας με μειωμένο τιμολόγιο.

Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση του Ν. 3986/2011, σε σχέση με την οικονομία διακίνησης στον Τύπο, το μοναδικό όφελος που θα έχει θα είναι ο αποκλεισμός μόνο των ημερησίων εφημερίδων που είναι εκτός υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007,

 ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε θα εκδοθεί  η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και με την οποία θα καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των φύλλων κάθε έκδοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο;

2. Πότε θα εκδοθεί  η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο ειδικό τιμολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων;

3. Εξετάζεται η δυνατότητα  να περιληφθούν στις προβλέψεις του νόμου για το ειδικό τιμολόγιο και άλλες λειτουργούσες νόμιμα ενώσεις ιδιοκτητών επαρχιακών εφημερίδων, ημερησίων ή μη, στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος;

4. Εξετάζεται η δυνατότητα άρσης αυτής της ιδιότυπης αντιμετώπισης των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων, στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος;

5. Εξετάζει η Κυβέρνηση άλλο τρόπο διασφάλισης της απρόσκοπτης διανομής του επαρχιακού τύπου, με δεδομένη πάντα  τη διασφάλιση ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube