Ερώτηση σχετικά με τη διακοπή εργασιών κατασκευής της Σήραγγας Καλλιδρόμου στο Ν. Φθιώτιδας

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4376/04.10.2010 Ερώτησής μου, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δημοσίων έργων στο Ν. Φθιώτιδας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με το υπ’ αριθ. πρωτ. Β-240/17.11.2010 έγγραφό του, ανέφερε, για το τμήμα κατασκευής της σήραγγας Καλλιδρόμου ότι «…οι εργασίες κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων υποδομής στο Νομό Φθιώτιδας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σε όλο το μήκος της γραμμής Τιθορέας- Λιανοκλάδι-Δομοκός. Υπάρχουν τμήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και μερικά που βρίσκονται εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος, αλλά εξελίσσονται με μικρές καθυστερήσεις. Ειδικότερα, στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Σήραγγα του όρους Καλλίδρομου, η ολοκλήρωση της οποίας προβλέπεται τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι σήμερα έχουν διανοιχθεί 15,7 χλμ. σήραγγας από 18,1 χλμ. συνολικά, δηλαδή ποσοστό 87% του συνολικού φυσικού αντικειμένου».

Κατά τη συζήτηση της ως άνω Ερώτησής μου στην Βουλή των Ελλήνων στις 01.02.2011 είχα εγκαίρως επισημάνει πως «Σε ότι αφορά στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, κάποια από αυτά “καρκινοβατούν”, όπως είναι η κατασκευή της σήραγγας Καλλιδρόμου…» και ότι «…αυτή κινδυνεύει με άμεση διακοπή εργασιών λόγω μη έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της συνακόλουθης συμπληρωματικής σύμβασης…».

Τελικά, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα έχουν διακοπεί οι εργασίες κατασκευής της σήραγγας Καλλιδρόμου, πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί μέσω δημοσιευμάτων και από τοπικές εφημερίδες (εφημερίδα «Ημέρα», 22.02.2011), οι οποίες κάνουν λόγω για αναγκαιότητα υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης προκειμένου να ξαναρχίσουν οι εργασίες κατασκευής.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ούτως ώστε να ξαναρχίσουν οι εργασίες κατασκευής στη σήραγγα Καλλιδρόμου;

2. Εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube