Ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία αιμοδυναμικού-βηματοδοτικού εργαστηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Είναι γνωστό πως το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στα πλαίσια του ισχύοντος σχεδιασμού, είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση ποικίλων ιατρικών περιστατικών, τα οποία προέρχονται από όλη σχεδόν την Στερεά Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, η μονάδα στεφανιαίων νόσων του Νοσοκομείου δέχεται και περιθάλπει υψηλό αριθμό ασθενών.

Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης αιμοδυναμικού-βηματοδοτικού εργαστηρίου, ένα σημαντικό ποσοστό καρδιοπαθών ασθενών, υποχρεωτικά,  καταλήγει σε Νοσοκομεία των Αθηνών ή της Λάρισας,  ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τους με τον κατάλληλο τρόπο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διακομιδών, το κράτος επιβαρύνεται με σημαντικά κόστη μεταφορών, ενώ παράλληλα τα κεντρικά νοσοκομεία των άλλων περιοχών αντιμετωπίζουν ,τα γνωστά σε όλους, προβλήματα συμφόρησης. Επομένως, είναι προφανές πως, σε βάθος χρόνου, τα οφέλη από την δημιουργία του αιμοδυναμικού-βηματοδοτικού εργαστηρίου στη Λαμία θα είναι σημαντικά και πολύπλευρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες από τον Διευθυντή της προαναφερθείσας μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας  για τη δημιουργία ενός τέτοιου εργαστηρίου, χωρίς  αποτέλεσμα.

Κατόπιν τούτων,

EΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το δικό του αιμοδυναμικό-βηματοδοτικό εργαστήριο, ώστε να εκπληρώσει την αποστολή του, ως κεντρικό νοσοκομείο της Στερεάς Ελλάδας, με τον καλύτερο τρόπο;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube