Ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στη Στυλίδα του Ν. Φθιώτιδας

Στο γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΚΥΑ 6877/4872/3-7-2008, αρθ 6, προβλέπεται η δημιουργία, κατά προτεραιότητα και με τη συνδρομή του Κράτους, οργανωμένων υποδομών (Εμπορευματικά Κέντρα), για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών, (υπηρεσίες εφοδιαστικής-logistics και ελαφράς μεταποίησης).

Οι υποδομές αυτές οφείλουν:

 • Είτε να βρίσκονται σε άμεση επαφή με δύο τουλάχιστον βασικούς μεταφορικούς άξονες (αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρόμους, λιμάνια) και παράλληλα να βρίσκονται σε λειτουργική επαφή με δυναμικά αστικά κέντρα.
 • Είτε να δημιουργούνται ως προέκταση θαλασσίων λιμένων στην ενδοχώρα, με απ’ ευθείας σιδηροδρομική σύνδεση.

Κατά το ΓΠΧΣ&ΑΑ, για την προώθηση των ανωτέρω, «κρίνεται σκόπιμο οι νησιωτικοί και οι ηπειρωτικοί λιμένες, μεταξύ αυτών και της Στυλίδας, να εφοδιαστούν με ελαφρές υποδομές στήριξης τυποποιημένων εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περιοχή της Φθιώτιδας που βρίσκεται μεταξύ της Στυλίδας και της Λαμίας, συγκεντρώνει όλες της παραπάνω προϋποθέσεις, για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, ήτοι:

 • Το λιμάνιο της Στυλίδας.
 • Τους αυτοκινητόδρομους ΠΑΘΕ και Ε65.
 • Τη σιδηροδρομική γραμμή Στυλίδας – Λαμίας – Λιανοκλαδίου.
 • Την κατάλληλη έκταση, 800 στρ., η οποία είναι εποικιστική και ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εν λόγω έκταση είναι προσβάσιμη, απέχει από τη Λαμία 7 χλμ. από το λιμάνι της Στυλίδας 10 χλμ., γειτνιάζει με τα βόρεια όρια της Β.Ι.Π.Ε. Λαμίας και βρίσκεται βορείως, σε απόσταση 1 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και τη σιδηροδρομική γραμμή.

 • Την ύπαρξη «Προμελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών Νομού Φθιώτιδας», η οποία έγινε από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, το 2006 υπό την φροντίδα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.
 • Την εκφρασθείσα, στο πρόσφατο παρελθόν, σύμφωνη γνώμη για τη δημιουργία Ε.Κ. από το Ε.Β.Ε. Φθιώτιδας, την ΤΕΔΚ Φθ/δας, τους Δήμους Λαμίας και Στυλίδας, του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Στερεάς Ελλάδος και του Λιμενικού Ταμείου Στυλίδας.

Για τους ως άνω λόγους, και στα πλαίσια του προγράμματος των Αποκρατικοποιήσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η συγκεκριμένη εποικιστική έκταση των 800 στρ. του ΥΑΑ&Τ, με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής θα την αξιοποιήσει μόνο για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου.

Στη σημερινή δυσμενή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, η δημιουργία και η λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην εν λόγω περιοχή, θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις για την στενή, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του έργου καθώς,

 • Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.
 • Θα αναβαθμίσει το λιμάνι της Στυλίδας.
 • Θα αυξήσει την αξία των εργασιών και της κερδοφορίας των τοπικών αλλά και των ευρύτερων της περιοχής επιχειρήσεων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube