Ερώτηση σχετικά με τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Λαμίας

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, σχεδιάζεται εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας πρόγραμμα μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ και ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ, με τίτλο «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2011».

Όπως αναφέρεται, τέτοιες ενέργειες δύνανται να αποτελέσουν ένα εργαλείο ανάπτυξης μέσα σε πλαίσια και κανόνες, που θα συντελέσουν και στη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στο Νομό Φθιώτιδας, όπου ένα μεγάλο κομμάτι υπάγεται σε καθεστώς προστασίας Natura, η ύπαρξη της ΒΙΠΕ, η οργάνωση και η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτή είναι έως και επιβεβλημένη.

Ωστόσο, κατά το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ανασταλτικό παράγοντα για την απόκτηση τμήματος στη ΒΙΠΕ Λαμίας αποτελεί η αγοραία τιμή της γης, η οποία θεωρείται υπερβολική.

Επίσης, σύμφωνα με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, η επιχορήγηση για την Στερεά Ελλάδα είναι στο 35%, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό, και για το λόγο αυτό αιτείται την αύξηση της στο 50%.

Η ΒΙΠΕ Λαμίας έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει «καταφύγιο» πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν εκτός αυτής, «άναρχα» και με έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Προϋποθέσεις οι οποίες συνίστανται στην ύπαρξη του λιμανιού της Στυλίδας, του σιδηροδρόμου, της ΠΑΘΕ και φυσικά, του διαθέσιμου χώρου.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Προβλέπεται από το Υπουργείο ο σχεδιασμός του προγράμματος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2011»; Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα;

2. Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνση στην απόκτηση τμήματος στη ΒΙΠΕ Λαμίας;

3.Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας προτείνει την αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης για τη Στερεά Ελλάδα από το 35% στο 50%. Τι εκτιμά το Υπουργείο και τι μέτρα προτίθεται να λάβει περί αυτού;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube