Ερώτηση σχετικά με τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της Δασικής Νομοθεσίας

Σύμφωνα με επιστολή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,  στις εργασίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη θήρα, δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της  Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει κληθεί μία φορά για «ακρόαση» και χωρίς να έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των θέσεων και προτάσεων των 230.000 κυνηγών-πολιτών που εκπροσωπεί.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η μη κλήση και συνεπακόλουθα μη συμμετοχή εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη θήρα;

2. Υπάρχει η πρόθεση, από μέρους του Υπουργείου, για την ουσιαστική συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις εν λόγω εργασίες;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube