Ερώτηση σχετικά με τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις εργασίες της επιτροπής για την αναθεώρηση της θηρευτικής νομοθεσίας

Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στην  υπ’ αριθ. 17131/ 30.5.2011 Ερώτηση που είχα καταθέσει, μεταφέροντας αίτημα της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος, και σύμφωνα με επιστολή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, διαπιστώνεται ότι το ερώτημα για τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην επιτροπή για την αναθεώρηση της θηρευτικής νομοθεσίας, δεν απαντήθηκε και παραμένει επίκαιρο.

Πιο συγκεκριμένα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ισχυρίζεται ότι:

  • κλήθηκε να καταθέσει προτάσεις (07.02.2011), αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί επίσημα το έργο της ομάδας εργασίας (31.01.2011) και όχι παράλληλα με τις εργασίες της ομάδας,
  • ουδέποτε ζήτησε να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που χειρίζεται το σύνολο της αναθεώρησης της Δασικής νομοθεσίας. Ζήτησε να συμμετέχει στις εργασίες της υποομάδας που πραγματεύεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί θήρας.
  • εξέφρασε τις αντιδράσεις της, για τη συμμετοχή ορισμένων μελών στην ομάδα εργασίας, με αποδεδειγμένη προκατάληψη απέναντι στην κυνηγετική δραστηριότητα.
  • συναντήθηκε μία και μοναδική φορά με ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας, τα οποία περιορίστηκαν σε τυπική ακρόαση των εκπροσώπων των Κυνηγετικών οργανώσεων.

Σε συνάφεια με τα ως άνω, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, κρίνει ότι από την τεκμηρίωση των εκπροσώπων των Κυνηγετικών Οργανώσεων κατά τη διάρκεια της εν λόγω ακρόασης, προέκυψε ότι:

α) αποδεικνύεται το τεράστιο έργο των συνεργαζομένων με το ΥΠΕΚΑ Κυνηγετικών Οργανώσεων, το οποίο υλοποιούν με ίδιους πόρους.

β) τεκμαίρεται η αυστηρότητα και η πληρότητα με την οποία η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει τη δομή, τη λειτουργία, την υλοποίηση του έργου αλλά και τον έλεγχο της κάθε δραστηριότητας των Κυνηγετικών Συλλόγων. Αποδεικνύεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία περί θήρας δεν έχει καμία ανάγκη αλλαγής προς αυτή την κατεύθυνση.

γ) είναι αδύνατο τον όγκο ενός τέτοιου πολυσχιδούς έργου, αυτοχρηματοδοτούμενου μάλιστα από τους ίδιους τους κυνηγούς, να μπορέσει να το εκτελέσει το δημόσιο και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επισημαίνεται δε, ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το παραπάνω έργο αποτελεί αντικείμενο δραστηριότητας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

δ) τεκμηριώνεται, επιστημονικά και νομικά, ότι η ρύθμιση των ημερομηνιών θήρας δεν είναι δυνατόν να γίνει με Νόμο, παρά μόνο με την έκδοση ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης για τη θήρα.

Για τους ως άνω λόγους, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος εμμένει στο αίτημά της για τη συμμετοχή της στις εργασίες της υποομάδας της επιτροπής για την αναθεώρηση της θηρευτικής νομοθεσίας, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη ενημέρωσης της ομάδας εργασίας επί πλήθους αντικειμένων, των οποίων η ακριβής και λεπτομερής γνώση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος της αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται

ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα της ουσιαστικής συμμετοχής της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις εν λόγω εργασίες;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube