Ερώτηση σχετικά με τη ρύθμιση χρεωστικού υπολοίπου του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου προς τη ΔΕΗ

Σε συνέχεια της Αναφοράς (ΠΑΒ 6544/23.06.2011) που είχα καταθέσει, επανέρχομαι στο θέμα της ρύθμισης του χρεωστικού υπολοίπου του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, επισημαίνεται ότι η οικονομική κατάσταση του νέου διευρυμένου Δήμου δεν επιτρέπει την καταβολή του οφειλόμενου χρέους, όπως προτείνεται από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την άμεση καταβολή 90.000 ευρώ και το υπόλοιπο σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Ο Δήμος επιμένει για μηνιαία καταβολή 5.000 ευρώ, καθώς στο τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει εισπραχθεί από την αρμόδια υπηρεσία όλο το ποσό μέσω της συνείσπραξης των δημοτικών τελών.

Επίσης, ο Δήμος επιθυμεί να του γίνει γνωστό από την αρμόδια υπηρεσία ο λόγος για τον οποίο δεν έχει διευθετηθεί το θέμα της ένταξης του πρώην Δήμου Καμένων Βούρλων στο σύστημα συνείσπραξης των δημοτικών τελών μέσω ΔΕΗ, δεδομένου ότι έχει αποσταλεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνείσπραξη των τελών καθαριότητας-φωτισμού και φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας από 01.05.2011.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθεται η αρμόδια υπηρεσία (ΔΕΗ) να προβεί σε ρύθμιση της εξόφλησης του χρεωστικού  υπολοίπου του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, κατά την πρόταση που έχει υποβάλει ο εν λόγω Δήμος;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube