Ερώτηση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συνένωση του Γυμνασίου Ομβριακής με το Γυμνάσιο Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (ΥπΠΔΒΜ&Θ), «…στο πλαίσιο σχεδιασμού και λειτουργίας των σχολικών μονάδων εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012, έχουν δρομολογηθεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών». Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται και η συνένωση σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος, οι σχεδιαζόμενες συνενώσεις σχολικών μονάδων αναπόφευκτα θα επιφέρουν ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στην ελληνική περιφέρεια, θα θέσουν εμπόδια στην ομαλή πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργούν ανησυχία στους γονείς και «τραυματίζουν» την κοινωνική συνοχή, πέραν του ότι θα συντελέσουν στην αλματώδη αύξηση του κόστους μεταφοράς των μαθητών (η Κυβέρνηση ήδη οφείλει δαπάνες δύο σχολικών ετών, 2009-2010 και 2010-2011).

Επιπλέον, πέραν των αντιρρήσεων που διατυπώνονται επί της αρχής των σχεδιασμών της Κυβέρνησης, προβλήματα εντοπίζονται και επί της διαδικασίας, σχετικά με την αντικειμενικότητα των κριτηρίων επιλογής των σχολείων προς συνένωση. Παρά το γεγονός ότι αρχικά είχαν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για τις συνενώσεις αυτές προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής σύμφωνα τόσο με τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές όσο και με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες εκάστης, οι τελικές επιλογές των σχολείων προς συνένωση από το αρμόδιο Υπουργείο εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με την αντικειμενικότητά τους στην τήρηση των κριτηρίων αυτών.

Συγκεκριμένα στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ομβριακής, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις δεν λαμβάνουν υπόψη, παρότι θα έπρεπε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΥπΠΔΒΜ&Θ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου σχολείου αφού πρόκειται για σχολική μονάδα με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μαθητών (σχολικό έτος 2007-2008: 32 μαθητές, 2010-2011: 42 μαθητές, 2011-2012: εκτίμηση για 50 μαθητές), με άρτια κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα γυμναστηρίου, βιβλιοθήκη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων). Σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετεί τους μαθητές όχι μόνο της Ομβριακής αλλά και γειτονικών χωριών (Κορομηλιά, Παναγιά, Άνω Αγόριανη, Περιβόλι, Μακρυράχη).

Επιπρόσθετα, διατυπώνονται αιτιάσεις – σε περίπτωση υλοποίησης της συνένωσης του εν λόγω σχολείου με το Γυμνάσιο Δομοκού – σχετικά και με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι οι τάξεις που θα δημιουργηθούν θα είναι πολυμελείς με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, έχει προβεί τον τελευταίο καιρό στην αποστολή σχετικών επιστολών ενημέρωσης-διαμαρτυρίας και ψηφισμάτων τόσο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας όσο και στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτιδας αλλά και σε άλλους αρμόδιους φορείς, ζητώντας τη διατήρηση σε λειτουργία του εν λόγω σχολείου, αφού πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προδιαγραφές που είχαν αρχικά τεθεί από το ΥπΠΔΒΜ&Θ ως προϋπόθεση για τη λειτουργία σχολικών μονάδων, προδιαγραφές οι οποίες φαίνεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Έχουν τηρηθεί τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για τη συνένωση σχολικών μονάδων στην εν λόγω περίπτωση;

2. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, πληρούνται αντικειμενικά τα σχετικά κριτήρια και οι προδιαγραφές, εξετάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο το ενδεχόμενο διατήρησης σε λειτουργία του Γυμνασίου Ομβριακής με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube