Ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή αγροτών του Ν. Φθιώτιδας στην ενίσχυση του δικτύου μεσαίας ισχύος της ΔΕΗ με μονάδες φωτοβολταϊκών

Στην περιοχή του Εξάρχου και του Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών στο Νομό Φθιώτιδας, πριν περίπου ένα χρόνο, αρκετοί αγρότες, πρώην καπνοπαραγωγοί, υπέβαλαν αίτηση στη ΔΕΗ Λειβαδιάς για την απόκτηση άδειας κατασκευής μονάδας φωτοβολταϊκών στο χωράφι τους, ισχύος 100 Watt.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι διατέθηκαν από τον καθένα από 1.200 έως και 3.000 ευρώ (600 ευρώ στη ΔΕΗ για την αίτηση, περί τα 700 ευρώ για συμβόλαια, περί τα 600 ευρώ για τοπογραφικά κ.τ.λ.) για την έναρξη της διαδικασίας.

Πριν περίπου ένα μήνα, η ΔΕΗ απέστειλε, κατόπιν ελέγχου, εξατομικευμένα στους περίπου 40 αγρότες-αιτούντες της περιοχής λογαριασμούς της τάξεως των 45.000 έως 65.000 ευρώ, ως συμμετοχή στην ενίσχυση του δικτύου μεσαίας ισχύος, για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους αιτούντες τα εν λόγω ποσά που αντιστοιχούν στον καθένα, θεωρούνται άκρως «απαγορευτικά» για τις δυνατότητές τους και σε πλήρη αναντιστοιχία με τα αναμενόμενα.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στους αγρότες-αιτούντες της περιοχής Εξάρχου και Καλαποδίου, σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ενίσχυση του δικτύου μεσαίας ισχύος για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας;

2. Υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Υπουργείου να επανεξετάσει το ζήτημα του ποσού της συμμετοχής στην ενίσχυση του δικτύου μεσαίας ισχύος, προκειμένου να μην είναι «απαγορευτικό» για τις δυνατότητές τους;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube