Ερώτηση σχετικά με τη συμπερίληψη εσόδων από μεταλλευτικά δικαιώματα στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων

Σύμφωνα με το ψηφισθέν πλέον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, είχε γίνει πρόβλεψη για έσοδα από μεταλλευτικά δικαιώματα του Δημοσίου σε δύο φάσεις, το 4ο τρίμηνο του 2012 και το 3ο τρίμηνο του 2013.

Στο πλαίσιο της 4ης Επικαιροποίησης του «Μνημονίου» που υπέγραψε η Κυβέρνηση με την Τρόικα για την εκταμίευση της 5ης δόσης του δανείου από το Μηχανισμό Στήριξης, το ΜΠΔΣ και το συμπεριλαμβανόμενο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων αποτελούσαν απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στα μέσα Ιουλίου το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η διαδικασία πρόσληψης συμβούλου για την πώληση μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) στην οποία θα μεταφερόταν τα δικαιώματα από μελλοντικά έσοδα, τα οποία θα προέκυπταν από την εμπορική εκμετάλλευση μεταλλευτικών κοιτασμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα και με δημοσιεύματα του Τύπου (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία – 24 & 31.07.2011, Κεφάλαιο – 30.07.2011), η εκμετάλλευση του μεγαλύτερου μέρους των εν λόγω μεταλλευτικών κοιτασμάτων έχει παραχωρηθεί ήδη σε ιδιώτες επενδυτές, με αποτέλεσμα τα μόνα έσοδα για το Δημόσιο να προέρχονται κυρίως από φόρους.

Από τα τρία συνολικά μεταλλεία, τα δύο (Κασσάνδρα Χαλκιδικής και Πέραμος Θράκης, που είναι και τα πιο πλούσια σε κοιτάσματα) έχουν ήδη παραχωρηθεί σε εταιρείες και κατά συνέπεια δεν νοείται αποκρατικοποίηση, με το Δημόσιο να λαμβάνει έσοδα μόνο από τη φορολόγηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το τρίτο μεταλλείο (Σάπες Θράκης), έχει μισθωθεί από εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού αλλά ανήκει στο Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των φόρων, καταβάλλονται στο Δημόσιο και δικαιώματα (royalties) βάσει του παραγόμενου μεταλλεύματος.

Έτσι, για τα δύο πρώτα μεταλλεία (Κασσάνδρα Χαλκιδικής και Πέραμος Θράκης) που θεωρούνται ιδιωτικά και δεν προβλέπεται καταβολή μεταλλευτικού δικαιώματος προς εισφορά στην εταιρεία ειδικού σκοπού, απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Μεταλλευτικός Κώδικας).

Αποτέλεσμα των ως άνω περιγραφόμενων παλινωδιών, ήταν η απόσυρση της προκήρυξης πρόσληψης συμβούλου από το Υπουργείο Οικονομικών με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες δράσεις αποκρατικοποιήσεων να είναι στον «αέρα» και να επιτείνεται η σύγχυση τόσο για όσους θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, όσο και για αυτούς που ήδη εμπλέκονται σε αυτή.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Δεν γνώριζαν τα αρμόδια Υπουργεία, κατά την εκπόνηση του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων και τον συνυπολογισμό μελλοντικών εσόδων, το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που διέπει τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη χώρα μας;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τη διασφάλιση της έγκαιρης και επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων εφεξής, δεδομένου τόσο του ότι αυτό είναι «εκ των ων ουκ άνευ» στη δημοσιονομική προσπάθεια που καταβάλλεται όσο και του ότι τα έως σήμερα αποτελέσματα της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό είναι ανύπαρκτα;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube