Ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα διαπίστευσης του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας

Σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο του Νομού Φθιώτιδας κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη και ένταξη του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας σε διαδικασία διαπίστευσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κτηνοτρόφων της περιοχής, στην εξέταση δειγμάτων για τη Βρουκέλλωση των βοοειδών και αιγοπροβάτων (μελιταίος πυρετός) καθώς και στην Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, στα πλαίσια των προγραμμάτων εξάλειψης ζωοανθρωπονόσων που εμφανίζονται στη χώρα. Να σημειωθεί ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Φθιώτιδας αριθμεί 330.000 ζωικό πληθυσμό  σε βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Επισημαίνεται, επίσης, η αναγκαιότητα του Εργαστηρίου, όσον αφορά και το τμήμα διαγνωστικής και παθολογίας των νοσημάτων του ζωικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Σύλλογο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δαπανηρό για τους κτηνοτρόφους, να στέλνονται δείγματα γάλακτος για εξέταση μαστίτιδας ή λοιμώδους αγαλαξίας σε άλλα εργαστήρια, καθώς επίσης και να αποστέλλεται παθολογικό υλικό ή πτώματα για λοιμώδη νοσήματα όπως η παραφυματίωση, πνευματάνθρακας, παρασιτώσεις, ή μικροβιολογικής φύσεως όπως κολιβακιλλώσεις.

Σημειωτέον ότι το Εργαστήριο πριν λίγα έτη διενεργούσε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, με σημαντικότερη ίσως ενέργεια την άμεση επιβεβαίωση για νοσήματα που έπρεπε να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λαμίας, στην παρούσα κατάσταση, δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε, λόγω έλλειψης μόνιμου επιστημονικού προσωπικού, απαραίτητου για τις προαναφερθείσες αναλύσεις, καθώς και λόγω έλλειψης διαπίστευσης.

Σκοπός του Συλλόγου είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι, με την αρωγή και των συναρμόδιων Υπηρεσιών, όπως η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, να έχουν πρόσβαση στη δημόσια εξέταση δειγμάτων, χωρίς να προστρέχουν κάθε φορά στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ως άνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας και η ενίσχυσή του, ώστε να παράγει έργο όπως παλαιότερα, με κοινό άξονα στήριξης και συμβουλής στους κτηνοτρόφους όχι μόνο της Φθιώτιδας, αλλά και των όμορων Νομών, της Ευρυτανίας και της Φωκίδας.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο, αναφορικά με τη διαπίστευση του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας, του οποίου η ομαλή λειτουργία και ενίσχυση αφορά σε ένα ζήτημα αιχμής για την ποιότητα και την ταυτότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής στο Νομό Φθιώτιδας;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube