Ερώτηση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Λαμίας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου λόγω έλλειψης γιατρών της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Ωστόσο, λόγω των σημαντικών αναγκών που προέκυψαν, στις 25 Ιουλίου εξασφαλίστηκε εσπευσμένα παιδίατρος από άλλη περιοχή, ο οποίος απασχολήθηκε μόνο για εκείνη την ημέρα. Ως αποτέλεσμα αυτών των συμβάντων, έχει δημιουργηθεί, εύλογα, ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της εν λόγω κλινικής εν μέσω θερινής περιόδου, κατά την οποία , ως γνωστόν, πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα παιδιών που χρήζουν φροντίδας.

Αξίζει εν τέλει να σημειωθεί, ότι το Νοσοκομείο Λαμίας είναι ένα ίδρυμα που καλύπτει μια εκτενή γεωγραφικά και σημαντική πληθυσμιακά περιοχή χωρίς να υπάρχει περιθώριο για ελλείψεις προσωπικού και τεχνικών μέσων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Πώς προτίθεται να επιλύσει το προαναφερθέν πρόβλημα;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube