Ερώτηση σχετικά με το αφορολόγητο αγοράς Α’ κατοικίας στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαίθριων χώρων με αλλαγή χρήσης

Το τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες από πολίτες αναφορικά με την εφαρμογή των Νόμων 3842/2010 και 3843/2010 που αφορούν στην «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής….». Συγκεκριμένα και ενώ προέβησαν στην αγορά Α΄ κατοικίας συνολικής αντικειμενικής αξίας των κυρίων και ημιυπαίθριων χώρων κάτω των 200.000 ευρώ και έχοντας ήδη υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομία για τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, οι αρμόδιες ΔΟΥ απάλλαξαν τους αγοραστές από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για τις αξίες των κυρίων χώρων, αλλά επέβαλαν καταχρηστικά φόρο μεταβίβασης ακινήτων για τις αξίες που αντιστοιχούσαν στην αντικειμενική αξία των ημιυπαίθριων χώρων, για τους οποίους είχαν ήδη υποβληθεί τα αναγκαία δικαιολογητικά για την τακτοποίησής τους, θεωρώντας ότι είναι ξεχωριστό ακίνητο ή μη νόμιμοι χώροι.

Σύμφωνα με τον νόμο 3843/2010, επιτρέπεται μετά την καταβολή προστίμου η διατήρηση για σαράντα χρόνια ημιυπαίθριων χώρων οι οποίοι βρίσκονται στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής τους άδειας και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης και για τους οποίους δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε άλλες κυρώσεις. Επιπλέον, δεν οφείλονται αναδρομικά άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

Καθώς η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων συντελέστηκε αφού πληρώθηκε το ανάλογο πρόστιμο, ουσιαστικά τακτοποίηση σημαίνει ρύθμιση-νομιμοποίηση από ημιυπαίθριο χώρο σε κύρια χρήση. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές αρχές δεν νομιμοποιούνται αναδρομικά στην επιβολή φόρων, αλλά μόνο σε μελλοντική επιβολή, αντιμετωπίζοντας πλέον τους χώρους που άλλαξαν χρήση προσθετικά στην κατοικία που ανήκουν – και όχι ως άλλο, μη νόμιμο ακίνητο.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Είναι οι ημιυπαίθριοι χώροι για τους οποίους υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά αλλαγής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3843/2010, νόμιμοι χώροι και αποτελούν ενιαίους και αδιαίρετους χώρους των κατοικιών που ανήκουν;

2. Ισχύει το αφορολόγητο όριο των 200.000 ευρώ για αγορά Α΄ κατοικίας;

3. Στις περιπτώσεις που η συνολική αξία των κυρίως και ημιυπαιθρίων χώρων προσθετικά είναι μικρότερη των 200.000,00 ευρώ, γιατί οι φορολογικές αρχές υπολόγισαν την αντικειμενική αξία των τακτοποιηθέντων χώρων χωριστά από την αντικειμενική αξία των κυρίων χώρων και όχι προσθετικά σε αυτούς και επέβαλαν φόρο μεταβίβασης ακινήτου χωριστά στην αξία των ημιυπαίθριων χώρων;

4. Με ποιον τρόπο θα επιστραφεί στους αγοραστές Α΄ κατοικίας ο φόρος μεταβίβασης που αντιστοιχεί στους ημιυπαίθριους χώρους που άλλαξαν νόμιμα χρήση, εφόσον δεν έπρεπε να καταβληθεί, αφού η συνολική αξία της αγορασθείσας Α΄ κατοικίας είναι κάτω του αφορολόγητου ορίου των 200.000 ευρώ;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube