Ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τη μη καταβολή αμοιβής σε Σχεδιαστές-Αξιολογητές

Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε στα Λύκεια όλη της της χώρας το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), το οποίο χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στο πρόγραμμα αυτό εργάζονταν καθηγητές μόνιμοι, αναπληρωτές και, τελευταίως, αποκλειστικά ωρομίσθιοι. Την προπαρασκευή, ενεργοποίηση, λειτουργία και εποπτεία, αλλά και όλη την διοικητική εργασία την έκανε ο αναφερόμενος στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) ως Σχεδιαστής–Αξιολογητής που συνήθως ήταν ο Διευθυντής του Λυκείου, ο οποίος και αμειβόταν όπως καθόριζε ετησίως η αντίστοιχη ΥΑ.

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ συνεχίστηκε ως το σχολικό έτος 2007-2008 οπότε και σταμάτησε. Όμως, τόσο το σχολικό έτος 2008-2009, όσο και το σχολικό έτος 2009-2010, ενώ υπογράφηκαν εκ νέου οι αντίστοιχες ΥΑ και καθορίσθηκε ξανά, πλήρως, η διαδικασία εφαρμογής της ΠΔΣ, δεν έγινε πρόβλεψη μεταφοράς των απαιτούμενων κονδυλίων για αυτήν.

Στους ωρομίσθιους καθηγητές που δίδασκαν στην τάξη τα δύο σχολικά έτη έχουν καταβληθεί όλα τα δεδουλευμένα, τα αναλογούντα δώρα–τρίμηνα και έχουν βεβαιωθεί και τα αντιστοιχούντα ένσημα του ΙΚΑ. Σε αντίθεση οι Σχεδιαστές–Αξιολογητές δεν έχουν λάβει ούτε τις νόμιμες αμοιβές, ούτε τους έχουν βεβαιωθεί τα αντιστοιχούντα ένσημα. Οι συνεχείς και επίμονες παραστάσεις της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προς το αρμόδιο Υπουργείο δεν έφεραν ουδένα αποτέλεσμα.

Με δεδομένο ότι μετά την πάροδο διετίας οι απαιτήσεις προς το δημόσιο παραγράφονται, οι Σχεδιαστές–Αξιολογητές του Ν. Καβάλας, περίπου 25 άτομα (Διευθυντές Λυκείου στην πλειοψηφία τους), κατέθεσαν τον Δεκέμβριο του 2010 αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας την πλήρη και έντοκη καταβολή των δεδουλευμένων, αφού εργάστηκαν εφαρμόζοντας τις σχετικές ΥΑ του Υπουργείου, χωρίς να είναι ούτε γνώστες αλλά, κυρίως, ούτε υπεύθυνοι για την πρόβλεψη μεταφοράς των σχετικών κονδυλίων αποζημίωσης, που προέβλεπε η ΥΑ της ΠΔΣ.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των αναλογούντων κονδυλίων που προέβλεπε η ΥΑ της ΠΔΣ έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η καταβολή των δεδουλευμένων στους Σχεδιαστές–Αξιολογητές;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube