Ερώτηση σχετικά με τον αποκλεισμό καπνοπαραγωγών από το Μέτρο 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλοί καπνοπαραγωγοί επιχειρώντας να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο μέτρο 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2012 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», διαπίστωσαν ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δεν είναι δικαιούχοι και επομένως δεν πρόκειται να τους επιστραφεί ούτε ένα ευρώ από την περικομμένη από πέρσι κατά 50% ενιαία κοινοτική ενίσχυση για τον καπνό και ούτε θα λάβουν το ποσό έως των 9.000 ευρώ την προσεχή τριετία.

Και αυτό γιατί, η Κ.Υ.Α. 7730/727/2010 στο άρθρο 5, που αφορά στο συγκεκριμένο μέτρο, ορίζει πως η μείωση των άμεσων ενισχύσεών τους πρέπει να είναι το 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σχέση με το 2009, και μάλιστα η μείωση αυτή να προέρχεται αποκλειστικά από μείωση της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων που προέρχονται από καπνό σε ποσοστό 50%. Επίσης, ορίζεται ως απαραίτητος όρος για την ένταξη στο μέτρο η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ το 2009 και το 2010, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν και να ενεργοποιούν δικαιώματα προερχόμενα  από καπνό.

Επισημαίνεται ότι,

  • Το άρθρο 135 του Καν.73/2009 το οποίο επικαλείται η υπόψη ΚΥΑ, πουθενά δεν κάνει μνεία για ποσοστά. Τα ποσοστά, προτάθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, κατά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης του ΠΑΑ.
  • Λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ σε ημερίδες ενημέρωσης που οργάνωσαν κυβερνητικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα αυτή στα Γιαννιτσά, δεν αναφέρθηκε τίποτα για περιορισμούς και αποκλεισμούς καπνοπαραγωγών, αλλά αφέθηκε να εννοηθεί από τους ομιλητές πως όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι δικαιωμάτων καπνού θα ενταχθούν στο Μέτρο 144.

Επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο συντελείται κατάφωρη αδικία σε βάρος πολλών καπνοπαραγωγών, που ενεργοποιούν δικαιώματα καπνού και αποκλείονται από την ένταξη στο μέτρο 144, λόγω του ότι έχουν μικρότερη μείωση από το 25% στις άμεσες ενισχύσεις τους.

Επειδή, αποκλείεται από το μέτρο ένας αριθμός αγροτών που έγιναν αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων καπνού το έτος 2010 (κληρονομιά κ.α.) και τα ενεργοποίησαν.

Επειδή, ακόμη σε δύο προκηρύξεις για τους καπνοπαραγωγούς του ίδιου Άξονα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση αφού για να ενταχθεί κάποιος στο Μέτρο 144 υπάρχει ο περιορισμός της μείωσης του 25% των άμεσων ενισχύσεων, ενώ στο Μέτρο 121 για τα Σχέδια Βελτίωσης δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κύριοι Υπουργοί ,

Εάν προτίθενται να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε  ν’ αρθούν οι περιορισμοί που ορίζονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο μέτρο 144 του συνόλου των γεωργών και κτηνοτρόφων που κατέχουν και ενεργοποίησαν δικαιώματα καπνού το έτος 2010, είτε αυτά προέρχονται από την ιστορική περίοδο είτε από μεταβίβαση ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1.      ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

2.      ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.      ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.      ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

5.      ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.      ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

7.      ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8.      ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ

9.      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

10.  ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.  ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

12.  ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ

13.  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14.  ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

15.  ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16.  ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17.  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

18.  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

19.  ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

20.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

22.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

23.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25.  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

26. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube