- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για το ΝΣΚ | 5.6.2021

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που έρχεται να αντικαταστήσει τον ήδη υφιστάμενο Οργανισμό, ο οποίος θεσπίστηκε με τον ν. 3086/2002, καθώς και το π.δ. 238/2003.

Με την πάροδο περίπου 20 ετών από την ισχύ και εφαρμογή του υφιστάμενου Οργανισμού προέκυψε η ανάγκη για την αναμόρφωση των εν λόγω οργανικών διατάξεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τόσο της δομής και της λειτουργίας του, όσο και της υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.

Με την υφιστάμενη σήμερα δομή του ΝΣΚ, Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους λειτουργούν στη Βουλή, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, σε σημαντικές Γενικές Γραμματείες, στον Πειραιά, σε Ανεξάρτητες Αρχές (όπως η ΑΑΔΕ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), σε ΝΠΔΔ (όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ, ο ΕΟΠΠΥ, το ΤΠΔ, o ΔΟΑΤΑΠ, η ΥΠΑ), αλλά και στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας.

Επίσης, Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν σε 29 επαρχιακές πόλεις.

Με τη δημιουργία νέων Γραφείων στον e-ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης και ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης, που προβλέπονται στον νέο Οργανισμό, το ΝΣΚ καθίσταται πλέον ο ενιαίος θεσμικός νομικός παραστάτης, τόσο του στενού πυρήνα του Κράτους, όσο και των σημαντικότερων Ανεξάρτητων Αρχών, ΝΠΔΔ και ΑΕΙ, ο οποίος και διαχειρίζεται το σύνολο, σχεδόν, των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων, αλλά και του γνωμοδοτικού έργου που τους αφορά.

 

Οι κύριοι στόχοι του προτεινόμενου νέου Οργανισμού του ΝΣΚ είναι οι ακόλουθοι:

 

Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Οργανισμό περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1ον. Ηλεκτρονική Λειτουργία ΝΣΚ – Εκσυγχρονισμός, ψηφιοποίηση και απλοποίηση λειτουργιών.

 

2ον. Χωροταξική Αναδιάρθρωση του ΝΣΚ.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών του ΝΣΚ, οπότε και πιθανολογείται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή δίκης μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, τα 30 Δικαστικά Γραφεία που βρίσκονται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, θα συγχωνευθούν σταδιακά σε 11 και θα λειτουργούν εφεξής ως Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στις έδρες Περιφερειών.

 

3ον. Αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του ΝΣΚ – Απλοποίηση – επίσπευση διαδικασιών.

 

4ον. Διαγωνισμός για την εισαγωγή στο ΝΣΚ.

 

5ον. Υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ.

 

6ον. Σύστημα Επιθεώρησης λειτουργών του ΝΣΚ.

 

7ον. Πειθαρχικό δίκαιο λειτουργών του ΝΣΚ.

 

8ον. Διοικητικό Προσωπικό ΝΣΚ.

 

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr/minfin και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

 

2021-06-05 ΔΤ_Διαβούλευση_ΣΝ_ΝΣΚ

Share