Σε λειτουργία το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. | 8.5.2024

Αθήνα, 8 Μαΐου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.)

 

Σε εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΤΕ), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 5106/2024 ΦΕΚ Α΄ 63, από τις 03.05.2024 έχει τεθεί σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε θα γίνεται η διαχείριση όλων των διαδικασιών των Μητρώων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτημάτων εγγραφής και των συναφών τροποποιήσεων, της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και της ψηφιακής έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών.

Η πρόσβαση στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. γίνεται μέσω της διεύθυνσης  https://mhte.ggde.gr/, ενώ ειδικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών λειτουργεί γραφείο υποστήριξης (help desk) μέσω της αποστολής μηνυμάτων στο mite.helpdesk@ggde.gr ή στη φόρμα επικοινωνίας (contact form) που υπάρχει στην εφαρμογή.

Επιπλέον, και προς διευκόλυνση των χρηστών, έχουν δημιουργηθεί και αναρτηθεί εκπαιδευτικά videos στον σύνδεσμο:

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=8335.

Τα εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. υπάρχουν αναρτημένα στον σύνδεσμο https://mhte-portal.ggde.gr/.

Για περαιτέρω ενημέρωση των χρηστών θα πραγματοποιηθεί webinar παρουσίασης του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. την Πέμπτη 09.05.2024 με δυνατότητα εγγραφής στον σύνδεσμο https://events.teams.microsoft.com/event/be3763b4-762b-4707-af36-872e5e857c9b@fbdfd102-a19b-47e7-8bce-b1c03c04cd36.

2024-05-08 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΩΟΥ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube