Σημεία ομιλίας Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις»

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατά την εισήγησή του στη συζήτηση του Νομοσχεδίου με τίτλο «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Στόχος της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία και αποτελεί κρίκο μιας αλυσίδας επερχόμενων νομοθετικών  πρωτοβουλιών, είναι η συμβολή στην Εθνική προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Πρόκειται για την αφετηρία της μεγάλης προσπάθειας που έχει άξονα τη σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της οικονομίας ώστε να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της ύφεσης.

Και αυτό διότι η δημοσιονομική προσαρμογή, αν και αναγκαία, δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη για τη διέξοδο από τα αδιέξοδα.

Συνεπώς για την έξοδο από την κρίση κινούμαστε προς δύο κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά επιδιώκουμε, με μέτρα και πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της ύφεσης στο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την κυκλική διάσταση του ελλείμματος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με μέτρα ανάσχεσης της ύφεσης και τόνωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και η υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων που για μεγάλη περίοδο ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης.

Από την άλλη πλευρά στοχεύουμε, με τον προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στο «ξερίζωμα» των πρακτικών της σπατάλης και στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης, να επιδράσουμε συρρικνωτικά και στη δεύτερη διάσταση του ελλείμματος, στο διαρθρωτικό έλλειμμα.

Έτσι επιτυγχάνουμε αμφίπλευρα και βιώσιμα τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η δημοσιονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και, ειδικότερα, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι η προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας ώστε να επιτευχθεί η διατηρήσιμη εναρμόνιση του δημοσίου τομέα στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Συνιστά βασική πολιτική επιλογή, με ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της.

Να νοικοκυρευτεί, να ορθοποδήσει και να μπορεί να πορεύεται χωρίς δανειακές ανάγκες οι οποίες θα αποτελούν βαρίδια στην πορεία της.

Οφείλουμε, συνεπώς, να πετύχουμε τόσο τον περιορισμό του εύρους και της παρεμβατικότητας του δημοσίου τομέα, όσο και τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών.

Σ’ αυτή τη φιλοσοφία για τη δημοσιονομική πολιτική εντάσσεται το περιεχόμενο του υπό συζήτηση Νομοσχεδίου που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των δημοσιονομικών ελέγχων και την προώθηση διατάξεων για την περιστολή των δημοσίων δαπανών. Σε τρεις κατευθύνσεις:

1η. Η πρώτη αφορά τη βελτίωση των δημοσιονομικών ελέγχων νέου τύπου.

Ειδικότερα, προωθούνται βελτιωτικές τροποποιήσεις στο ν. 3492/2006 που διαμόρφωσε το σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων, το οποίο, προσαρμοσμένο στις διεθνείς πρακτικές και τα ελεγκτικά πρότυπα, φιλοδοξεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην εξυγίανση των δομών και τη διαφάνεια της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

2η. Η δεύτερη αφορά τη μείωση, μετά από οδηγία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, της δημόσιας δαπάνης για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Καταργούνται από τις αρχές Σεπτεμβρίου τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου της Βουλής και όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, και εξισώνονται οι απολαβές τους με αυτές του Βουλευτή.

3η.  Η τρίτη αφορά τη μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα για τη μίσθωση ακινήτων που στεγάζουν τις υπηρεσίες τους».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube