Συμμετοχή στη Συνάντηση του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης της Οικονομίας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας συμμετείχε, τη Δευτέρα 12 Απριλίου του 2010, στη Συνάντηση της Επιτροπής για την Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

Η βασική θεματική της Συνάντησης της Επιτροπής ήταν η νέα στρατηγική ενδυνάμωσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως αυτή προκύπτει από την ατζέντα «Ευρωπαϊκή Ένωση 2020», η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τους στόχους που είχαν τεθεί από τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο της εν λόγω συζήτησης αναλύθηκαν τα θετικά αποτελέσματα, αλλά και τα προβλήματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας, και τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής προσαρμογής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως «η επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης [γνώση, έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.α.] σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική προσαρμογή δύναται να συμβάλλουν καθοριστικά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube