Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ναυτεμπορική” – “Ενώ δεν υπάρχουν μαθηματικού τύπου βεβαιότητες για το μέλλον, σαφώς υψηλότερη πιθανότητα έχει το σενάριο η ελληνική οικονομία να τερματίσει την καθοδική της πορεία με το τέλος του 2013»

1. Πολύς λόγος έγινε τελευταία για το λάθος στο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή που είχε ως αποτέλεσμα να μην εκτιμηθεί σωστά το βάθος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η Κομισιόν θεωρεί πως δεν έγινε λάθος, αλλά με βάση το πρώτο μνημόνιο ήδη η οικονομία θα έπρεπε να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά από το 2012 και να δανειζόμαστε από τις αγορές, εκτιμήσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν. Η τρόικα βρίσκεται στην Αθήνα. Θα θέσετε το ζήτημα;

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι το Πρόγραμμα που ξεκίνησε το Μάιο του 2010 χώλαινε.

Ως Νέα Δημοκρατία, εγκαίρως είχαμε εκφράσει προς κάθε κατεύθυνση τις επιφυλάξεις, τις αντιρρήσεις μας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η σημερινή Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ανέλαβε, το καλοκαίρι του 2012, με ένα ασφυκτικό Πρόγραμμα εν εξελίξει και με «παγωμένες» τις χρηματοδοτικές ροές για μήνες.

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες επιδιώξαμε και εργαστήκαμε για βελτιώσεις.

Ορισμένες καρποφόρησαν.

Αρκετές άλλες, όμως, όχι.

Τώρα, δεν έχει νόημα να θεωρητικολογούμε επί του ζητήματος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Νόημα έχει να δράσουμε προς την κατεύθυνση εφαρμογής των συμφωνηθέντων με ταυτόχρονη προσπάθεια βελτιώσεων του Προγράμματος.

Στην συνεχή προσπάθεια διαπραγμάτευσης  προφανώς θα αξιοποιήσουμε τα όποια δικά μας δυνατά σημεία, καθώς και τα αδύνατα σημεία, όσον αφορά το Πρόγραμμα, των εταίρων και δανειστών μας.

Θα υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι κατά την πεποίθησή μου όλα τα οικονομικά προγράμματα κατά την εφαρμογή τους δεν πρέπει να είναι άκαμπτα.

Πρέπει να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Εμείς υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας αλλά διεκδικούμε διαρκώς, τεκμηριωμένα, τη βελτιστοποίηση των λύσεων.

Αυτό θα πράξουμε και τώρα.

2. Στις επαφές με την τρόικα θα ζητήσετε χαλάρωση της πολιτικής ή τη δρομολόγηση μέτρων ανάσχεσης της ύφεσης και επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς;

Οι επισκέψεις της Τρόικα είναι προγραμματισμένες και αποτελούν μέρος μιας συνεχούς συνεργασίας των τεχνικών κλιμακίων της με κλιμάκια των υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συνεργασίας τίθενται, πέρα από την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, και ζητήματα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ακολουθούμενων πολιτικών.

Ζητήματα, όπως, η απελευθέρωση των αγορών και η προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενδυναμώσουν τις προοπτικές επανεκκίνησης της οικονομίας βρίσκονται πάντα στην ατζέντα.

Στη ατζέντα δεν βρίσκεται η χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Εμμένουμε στην επίτευξη του εθνικού στόχου, δηλαδή την επίτευξη από το 2013 και έπειτα πρωτογενών πλεονασμάτων.

Βέβαια, θα θέσουμε θέματα βελτίωσης συγκεκριμένων μέτρων, κυρίως στο πεδίο της έμμεσης φορολογίας, που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικά.

Όπως το πράξαμε και κατά το παρελθόν.

3. Στον τομέα των προαπαιτούμενων που οφείλει να έχει εκπληρώσει η Κυβέρνηση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους, έχει γίνει η σχετική προεργασία; Θα «περάσουμε» τις εξετάσεις στην τρόικα;

Το Πρόγραμμα, μετά την επικαιροποίησή του το Νοέμβριο, υλοποιείται εντός των  χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Βαδίζουμε με βάση τις συμφωνίες.

Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς προς τα συμφωνηθέντα.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα «εξετάσεων».

Δεν σας κρύβω ότι, ως Αναπληρωτή Υπουργό Ελληνικής Κυβέρνησης, ο όρος με ενοχλεί.

4. Ο προϋπολογισμός του 2013 ξεκίνησε με υστερήσεις στα έσοδα, οι οποίες καλύπτονται με τη συγκράτηση των κρατικών δαπανών. Προφανώς δεν μπορούν οι δαπάνες να καλύπτουν εσαεί τις αποκλίσεις. Πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;

Η υστέρηση που αναφέρετε, δεν ήταν του μεγέθους που είχε αρχικά δει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού παρουσίασε μείωση κατά 9,0% έναντι του Ιανουαρίου 2012 και υστέρηση μόλις 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται από τη μία στις υστερήσεις των εσόδων από ΦΠΑ, από λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και από τα τέλη κυκλοφορίας, και από την άλλη  από την υψηλότερη από την αναμενόμενη επίδοση στα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των φόρων περιουσίας.

Βρισκόμαστε στην αρχή του ημερολογιακού και οικονομικού έτους.

Είναι, συνεπώς,  πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία των εσόδων. Άλλωστε, η εικόνα το Φεβρουάριο φαίνεται να βελτιώνεται.

Οι εισπράξεις των φορολογικών εσόδων κινούνται εντός στόχων το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα, ενώ τα μη τακτικά και τα ειδικά έσοδα αναμένεται να «κλείσουν» πάνω από το στόχο του Φεβρουαρίου.

Ας περιμένουμε όμως την ενσωμάτωση των στοιχείων για όλο το μήνα.

Και τότε θα βγάλουμε συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση, στο σκέλος των εσόδων απαιτείται πλέον προσοχή λόγω της περιορισμένης φοροδοτικής ικανότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και παράλληλα εντατικοποίηση της προσπάθειας, τόσο ως προς τις πολιτικές όσο και στους φοροεισπρακτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

5. Μετά την αύξηση της φορολογίας στην τελευταία τριετία, ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων, περίπου 2.500.000, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τις οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Θα συζητήσετε με την τρόικα να γίνει μια νέα πιο ευέλικτη ρύθμιση;

Είναι γεγονός ότι πολλοί συνεπείς μέχρι πρόσφατα φορολογούμενοι, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, δεν είναι σε θέση πλέον να αποπληρώσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Για αυτούς σχεδιάζουμε ένα νέο πλαίσιο αποπληρωμής των οφειλών τους, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες των νοικοκυριών αλλά και να εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους εταίρους έχουν τεθεί ζητήματα που προκύπτουν από τη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία.

Ζητήματα, όπως, πόσο θα είναι το βέλτιστο ύψος των δόσεων και της κατώτατης μηνιαίας δόσης, εάν θα πρέπει να είναι ίδια μεταχείριση για όλες τις οφειλές ανεξάρτητα από το είδος φόρου που αφορούν, αλλά και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για όποιον υπαχθεί σε μια ρύθμιση αλλά διακόψει την κανονική αποπληρωμή των δόσεων.

6. Το μνημόνιο προβλέπει σαφώς πως αν αποκλίνει ο προϋπολογισμός από τους στόχους του, θα λαμβάνονται αυτόματα διορθωτικά μέτρα. Έχετε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό και πόσο σας φοβίζει με δεδομένες τις αντιδράσεις βουλευτών και των τριών κομμάτων της Κυβέρνησης;

Αυτή η λογική δεν κυριαρχεί πάνω μας.

Την αφήνουμε στην «άκρη» του τραπεζιού.

Δεν αφήνουμε τη «μιζέρια» να απονευρώσει την προσπάθεια.

Επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στη θετική διάσταση της απόκλισης.

Δηλαδή, στην ενεργοποίηση της θετικής ρήτρας, σύμφωνα με την οποία, αν υπάρξουν καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις ή μικρότερη ύφεση, προβλέπεται η προς τα πάνω προσαρμογή των δαπανών για την ανακούφιση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων με ένα ποσοστό 70% των καλύτερων αυτών επιδόσεων.

Έτσι, εξοικονομώντας δημόσιους πόρους θα μπορέσουμε προοπτικά να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα.

Για να το καταφέρουμε αυτό, όμως, θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους του Προγράμματος.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθεια.

7. Στον τομέα των δαπανών, ανησυχείτε για υπερβάσεις και σας ρωτώ συγκεκριμένα για τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες, αναλογικά, παρουσίασαν μια επιτάχυνση τον Ιανουάριο προς βασικά ταμεία όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, που απορρόφησαν τον πρώτο μήνα του έτους περίπου το 20% της ετήσιας επιχορήγησης;

Δεν τίθεται θέμα ανησυχίας.

Το αντίθετο θα έλεγα, καθώς το σκέλος των δημοσίων δαπανών ακολουθεί την ίδια ικανοποιητική πορεία με το 2012.

Ειδικότερα, τον περασμένο Ιανουάριο οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,3 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,1 δισ. ευρώ τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Καλύτερες σε σχέση με τους μηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί, είναι και οι επιδόσεις όσον αφορά τις επιχορηγήσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία που αναφέρετε, αλλά για να προκύψει πλήρης εικόνα θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Και αυτό διότι στο συνολικό ποσό εμπεριέχονται και πόροι ύψους 2,4 δισ. ευρώ από τις λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελούν ένα είδος προϋπολογισθέντος «μαξιλαριού».

8. Η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναμενόμενα στα δημόσια έσοδα. Αλλά ακόμη και αν οι εισπράξεις είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή λίγο καλύτερες, αξίζει τον κόπο να επιμένει η κυβέρνηση σε ένα μέτρο που στερεί τη θέρμανση από χιλιάδες νοικοκυριά; Θα επανεξετάσετε το μέτρο, για φέτος ή για την επόμενη σεζόν, αφού αξιολογηθεί η φετινή εμπειρία;

Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.

Τα στοιχεία μας δίνουν διαφορετική εικόνα.

Η απόδοση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτό της κίνησης είναι η αναμενόμενη και ακολουθεί τις τάσεις του τελευταίου τριμήνου του 2012, οπότε και τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%.

Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι έχει ως ένα βαθμό αντιμετωπιστεί και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα.

Πέρα, όμως, από αυτή τη συνεισφορά, είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβανόταν το συγκεκριμένο μέτρο, που ήταν «μνημονιακή» υποχρέωση από το Νοέμβριο του 2011, θα έπρεπε να καλυφθεί αυτή η «τρύπα» από ισοδύναμα μέτρα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση προχώρησε στην αντιστάθμιση της επιβάρυνσης των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων του πληθυσμού με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Πρόκειται για επίδομα ύψους 80 εκατ. ευρώ το 2012 και 270 εκατ. ευρώ το 2013, σε όσους κατά τεκμήριο το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Επίδομα που ήταν εκτός Προϋπολογισμού 2012, αλλά και της αρχικής συμφωνίας με την Τρόικα, και το οποίο η Κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηριχθούν οι ασθενέστεροι πολίτες και να μην στερηθούν τη θέρμανση, όπως αναφέρετε.

Σε κάθε περίπτωση η φετινή εμπειρία, στο τέλος της περιόδου, περίπου τον Απρίλιο, θα πρέπει και πάλι να αξιολογηθεί ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα λαμβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, όπως αυτή προέκυψε τους τελευταίους μήνες.

9. Υπάρχει κόπωση στη διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, όπως φοβούνται οι προμηθευτές;

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κόπωση.

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών, και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

10. Τι ποσό έχει αποδοθεί μέχρι τώρα, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και αν θα ισχύσει η προσωπική σας δέσμευση και η αναφορά του Μνημονίου ΙΙΙ για εξόφληση του συνόλου μέχρι το τέλος του 2013;

Από την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Φεβρουαρίου του 2013, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το Φεβρουάριο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδέσμευσε προς τα Υπουργεία το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ.

Επίσης, τα αιτήματα που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε διαδικασία αξιολόγησης ανέρχονται στο ύψος των 1,4 δισ. ευρώ.

Διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης στα 3,7 δισ. ευρώ.

Εκτιμούμε ότι το ανωτέρω ποσό θα αποδεσμευθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Δηλαδή, θα έχουμε επιτύχει πλήρως το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το πρώτο τρίμηνο.

Και είμαστε αισιόδοξοι για το σύνολο του έτους.

11. Θα υπάρξει «κούρεμα» των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες;

Στο πλαίσιο του σχεδίου αποπληρωμής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών λαμβάνουμε στοχευμένες δράσεις ώστε αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί και να «πέσει» το ταχύτερο δυνατόν ρευστότητα στην αγορά.

Μία από αυτές τις δράσεις είναι και ο καθορισμός ποσοστών εκπτώσεων για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, με πρόσφατη τροπολογία διευθετήθηκαν και αρκετά τεχνικά ζητήματα, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής.

Συνεπώς, υπάρχει ένα ιδιότυπο «κούρεμα», όπως το αναφέρετε, στο πλαίσιο, όμως τόσο των αντοχών των ιδιωτών, όσο βέβαια και της επιτακτικής ανάγκης αποπληρωμής των οφειλών.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια δράση με θετικό πρόσημο.

12. Πότε πιστεύετε ότι θα μπορούμε να αισιοδοξούμε για την οικονομία; Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία σας κάνουν να αισιοδοξείτε και ποια σας ανησυχούν;

Θα σας πω ότι δεν επιθυμώ να καταγραφώ ούτε στους αισιόδοξους ούτε στους απαισιόδοξους.

Επιδιώκω πάντα να αναλύω την εξελισσόμενη παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική πολυσύνθετη πραγματικότητα με ρεαλισμό, με ορθολογισμό.

Και να εργάζομαι επί σχεδίου για το δημόσιο συμφέρον.

Υπό αυτό το πρίσμα, μπορώ να σας πω ότι ενώ δεν υπάρχουν μαθηματικού τύπου βεβαιότητες για το μέλλον, σαφώς υψηλότερη πιθανότητα έχει το σενάριο η ελληνική οικονομία να τερματίσει την καθοδική της πορεία με το τέλος του 2013.

Για την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου εργάζομαι.

13. Οι ομολογιούχοι (φυσικά πρόσωπα) που εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους σε κρατικά ομόλογα και υπέστησαν τις συνέπειες του PSI, θα υπάρξει τελικά κάποια αντιστάθμιση των απωλειών και τις ακριβώς εξετάζετε, με τι είδους αντάλλαγμα μπορούν να αποζημιωθούν;

Ως γνωστό, στην δεινή δημοσιονομική κατάσταση που βρέθηκε η χώρα τον περασμένο Μάρτιο, η αναδιάρθρωση του χρέους εφαρμόστηκε σε όλους τους κατόχους ελληνικών ομολόγων, χωρίς κανένα διαχωρισμό ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα ή μη.

Αναμφίβολα, η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα αποκατάστασης των ανωτέρω κατηγοριών εξετάζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι νομικές πτυχές και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube