Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ημερησία” – “Με πέντε κριτήρια η μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο”

1. Η πορεία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους τελικούς δικαιούχους κινείται μετ’ εμποδίων. Πως διαμορφώνεται η κατάσταση; Υπάρχει κάποια πρόοδος;

Υπάρχει σημαντική πρόοδος.

Συγκεκριμένα, από τα 3,2 δισ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Μαρτίου, είχαν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τον Απρίλιο οι πληρωμές αναμένεται να υπερβούν τα 700 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη το πρώτο εικοσαήμερο αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.

2. Πως εξελίσσονται τα φορολογικά έσοδα, τον Απρίλιο; Διατηρείται η τάση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο, με σημαντική υστέρηση στους έμμεσους φόρους, ή υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης;

Για να έχουμε τη βέλτιστη εικόνα για τον Απρίλιο, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να γίνει και η σύγκριση με τους στόχους, δεδομένου ότι τον Απρίλιο αναμένονται υψηλές εισπράξεις από ΦΠΑ λόγω των περιοδικών τριμηνιαίων δηλώσεων.

Σύμφωνα, όμως, με τα στοιχεία του πρώτου 20ημέρου, τα δημόσια έσοδα, προ και μετά επιστροφών φόρου , φαίνεται να εξελίσσονται καλύτερα έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Και στα έσοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, και τα έσοδα από τον ΟΠΑΠ, λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται από εφέτος σύμφωνα με το οποίο 30% των μεικτών κερδών του Οργανισμού αποδίδεται στο Δημόσιο.

Οι άμεσοι φόροι εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους στόχους μας, ενώ οι έμμεσοι φόροι υπολείπονται έναντι αυτών.

Ειδικά  για τους έμμεσους φόρους, κυρίως, για τους φόρους συναλλαγών και συγκεκριμένα το ΦΠΑ, επιβεβαιώνεται η παρατήρηση που διαρκώς συνοδεύει τα σχόλια μου τους τελευταίους πέντε μήνες ότι απαιτείται διαρκής παρακολούθηση, προσοχή, εντατικοποίηση της προσπάθειας και αξιολόγηση των πολιτικών.

3. Να περιμένουμε από την 1η Ιουλίου μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%; Για να το εγκρίνει η τρόικα, θα απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων; Ποιες μπορεί να είναι δυνητικά οι πηγές; 

Όπως έχω αναφέρει ξανά, τα δημοσιονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μέτρο της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση, που προβλέφθηκε στο Μεσοπρόθεσμο τον Ιούλιο του 2011, δεν οδήγησε στην αύξηση εσόδων που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ειδικότερα, ενώ από το συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2012, προβλέπονταν επιπλέον έσοδα, σε ετήσια βάση, 800 εκατ. ευρώ, αντιθέτως, τα στοιχεία, κατά το πρώτο δωδεκάμηνο της εφαρμογής του, καταδεικνύουν, ότι εισπράχτηκαν μόνο 160 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Πέραν αυτού, όμως, το μέτρο συνέβαλε στην απομάκρυνση σημαντικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και στην αύξηση της φοροδιαφυγής.

Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς έχουμε θέσει και εξετάζουμε το θέμα με την Τρόικα, η οποία το αξιολογεί.

Ενδεχομένως, η μείωση του εν λόγω συντελεστή ΦΠΑ να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε απώλεια εσόδων.

Όμως, αφενός το ύψος της απώλειας εσόδων θα εξαρτηθεί από την περίοδο του έτους στην οποία θα εφαρμοστεί η μείωση και αφετέρου η βραχυπρόθεσμη επίπτωση απώλειας εσόδων θα πρέπει να εξεταστεί και έναντι της αλλαγής συμπεριφοράς που θα προκαλέσει στους καταναλωτές.

Δηλαδή, εάν η μείωση του φορολογικού συντελεστή επηρεάσει θετικά, όπως άλλωστε αναμένεται, την ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά και βελτιωθούν οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές προσδοκίες, θα αυξηθεί η κατανάλωση, και τελικά θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν τα έσοδα από ΦΠΑ.

Δεν θα χρειαστεί, συνεπώς, να αναζητηθούν άλλες πηγές εσόδων.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων και τη συνεργασία με τους εταίρους, προσδοκώντας να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τον Ιούνιο.

4. Υπάρχουν περιθώρια μείωσης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεδομένου ότι η αύξηση του δεν έχει αποδώσει στο Δημόσιο τα αναμενόμενα;

Όπως και η αύξηση στον ΦΠΑ στην εστίαση, έτσι και η εναρμόνιση του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, δεν επιβεβαίωσε τις υψηλές αρχικές προσδοκίες των προκατόχων μας.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους, επανεξετάζει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Να ελαφρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
  • Να αυξηθεί η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση εισπράξεων από ΦΠΑ.
  • Να μη δημιουργηθεί εκ νέου κίνητρο για νόθευση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.
  • Να μη δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό, για την κάλυψη του οποίου ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων μέτρων.
  • Να αξιολογηθεί το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

5. Πότε θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με την τρόικα για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις; 

Είναι ξεκάθαρο και απλό.

Όσο καλύτερα εξελίσσεται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού, τόσο η χώρα αποκτά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.

Έτσι, η καλύτερη των στόχων εκτέλεση τόσο του Προϋπολογισμού του 2012, όσο και του Προϋπολογισμού του 2013 κατά το πρώτο τρίμηνο, βοήθησαν ώστε για πρώτη φορά να υπάρξει σαφής αναφορά σε αξιολόγηση περί μείωσης φορολογικών συντελεστών στην επόμενη επίσκεψη των εταίρων.

Δηλαδή τον Ιούνιο.

Για αυτό και είναι αναγκαίο να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί.

6. Με τα σημερινά δεδομένα, πως βλέπετε να εξελίσσεται το ελληνικό τραπεζικό τοπίο, έως τα τέλη του έτους;

Είναι γεγονός ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουν πολλές, μεγάλες και διευρυμένες, εγχώριες και διεθνείς, προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να θωρακιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος, ώστε να εξομαλυνθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και οι τράπεζες να μπορέσουν να επιτελέσουν τον κρίσιμο διαμεσολαβητικό τους ρόλο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ένα ρευστό περιβάλλον, με προσοχή και διορατικότητα, η πολιτεία, προωθεί, άμεσα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, τόσο για τις τέσσερις συστημικές όσο και για τις μη συστημικές, θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

7. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει εθνικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε μια νέα μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ποια επίπεδα θα μπορούσε να ανέλθει μια νέα μείωση του χρέους για την Ελλάδα;

Ο στόχος αυτός είναι εθνικός.

Και είναι εθνικός διότι έτσι θα μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να πορευθεί με λιγότερα δανεικά.

Η επίτευξή του, σύμφωνα τόσο με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 όσο και με την τελευταία ανακοίνωση της Τρόικα, συνιστά προϋπόθεση για να εξεταστούν από τους εταίρους μας μελλοντικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Πρόκειται για δέσμευση των εταίρων που επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον.

Άρα δεν υπάρχει «όριο» σε αυτό.

8. Με δεδομένο το προηγούμενο της Κύπρου, πιστεύετε ότι μπορεί σε κάποιες ελληνικές τράπεζες που θα κρατικοποιηθούν να έχουμε μερικό “κούρεμα” στις καταθέσεις;

Όπως διατυπώθηκε και στην επίσημη τοποθέτηση του Eurogroup, η περίπτωση της Κύπρου είναι «μοναδική και ξεχωριστή», και δεν συνιστά λύση που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

9. Για πρώτη φορά τo Γενικό Λογιστήριο συνέταξε ολοκληρωμένη μελέτη για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα;

Πιστεύω ότι θεμελιώδες χρέος κάθε σοβαρού κράτους είναι να φυλάσσει σε σύγχρονες συνθήκες το ιστορικό υλικό του και να τεκμηριώνει την προβολή των θέσεών του και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Και αυτό διότι διεκδικήσεις εθνικών δικαίων γίνονται μόνο με τεκμηρίωση και εθνική βούληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθήσαμε και ολοκληρώσαμε για πρώτη φορά, μετά από περίπου 70 χρόνια, την τακτοποίηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Καταγραφή που αποτυπώνεται σε πόρισμα της εμπλεκόμενης Ομάδας Εργασίας.

Πρόκειται για ένα πόρισμα που έχει παραδοθεί αρμοδίως, καθώς, πλέον, η χώρα έχει αποκτήσει ένα «εργαλείο» προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιώσεών της.

10. Το “βάπτισμα του πυρός” στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού ταυτίστηκε με το “πείραμα” της τρικομματικής κυβέρνησης. Ποια είναι η εμπειρία σας σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης;  

Όταν συνειδητά συμμετέχεις στην πολιτική και όταν ζητάς την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών σου και αυτή σου παρέχεται, τότε έχεις χρέος να αναλάβεις την όποια αποστολή σου ανατεθεί.

Να συμβάλλεις, από την πλευρά σου, στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αποτελεί, λοιπόν, επιλογή και όχι υποχρέωση.

Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα «πυράς».

Υπάρχει θέμα κρισιμότητας της κατάστασης, που μας επιβάλλει να συνεχίσουμε την προσπάθεια χωρίς να χαθεί ούτε μια ημέρα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube