Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο περιοδικό “Επίκαιρα” – “Στόχος η επιστροφή στις αγορές με ανεκτό κόστος δανεισμού”

1. Η ΝΔ είχε πει ότι ο φόρος στα ακίνητα θα ήταν προσωρινός. Τώρα μονιμοποιείται με άλλο όνομα, πως θα μπορέσει ο πολίτης να πληρώσει το όρο για τα ακίνητα σε μια περίοδο όπου μισθοί και συντάξεις έχουν μειωθεί δραματικά και η επίσημη ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη;

Είναι γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, δημοσιονομικών ανισορροπιών  και ιστορικά διογκωμένης ανεργίας, είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Όμως είναι ορθό να υφίσταται σε μόνιμη βάση φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία είναι το βάρος της να κατανέμεται δίκαια και σε διευρυμένη φορολογική βάση.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι αναζητήσεις της αρμόδιας διακομματικής Επιτροπής.

Ας περιμένουμε το πόρισμά της.

Άλλωστε έχουμε την εμπειρία με το ΕΕΤΗΔΕ και τη μείωσή του κατά 15%, καθώς τα δημοσιονομικά ισοδύναμα προέκυψαν μέσα από τη διόρθωση των συντελεστών που εφαρμόζουν αρκετοί δήμοι, την αύξηση του συντελεστή για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και την εφαρμογή του τέλους και για τα ακίνητα που ενοικιάζει από ιδιώτες το Δημόσιο χωρίς, όμως, να εισπράττει το φόρο.

Συνεπώς, είναι κρίσιμο να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, ώστε  αποκτώντας βαθμούς ελευθερίας, να καταφέρουμε, στο πλαίσιο του προγράμματος, τη φορολογική ελάφρυνση σε επιμέρους διαστάσεις της φορολογικής πολιτικής.

2. Πως πιστεύει η κυβέρνηση ότι η χώρα θα μπορέσει να περάσει σε φάση ανάπτυξης τη στιγμή που ούτε το βάθος της ύφεσης, ούτε η ανεργία, ούτε η κατάσταση στην αγορά δείχνουν κάτι τέτοιο;

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, καθώς υποστηρίζει ότι για εφέτος προέχει η σταθεροποίηση της κατάστασης, η ανάκαμψη την επόμενη χρονιά και η επαναφορά σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ήδη η αρχική επιδίωξη φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς η υλοποίηση του Προγράμματος ανταποκρίνεται πλήρως στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα και οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί υπερκαλύπτονται.

Το ζήτημα, ωστόσο, τώρα είναι να συμπληρώνεται όλο και περισσότερο το δημοσιονομικό εγχείρημα με πολιτικές ανάταξης της οικονομίας ώστε να μην διογκωθεί η ανεργία και να αρχίσει να ενισχύεται η απασχόληση.

Ένα από τα βασικά στοιχήματα για φέτος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, της πλήρους αξιοποίησης του ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και της απρόσκοπτης συνέχισης και εντατικοποίησης της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Και προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε με αποφασιστικότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες.

3. Διατυπώνονται διαμαρτυρίες ότι το χρήμα από την αποπληρωμή των χρεών του κράτους στους ιδιώτες δεν φτάνει στην πραγματική οικονομία…

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα προχωρά και συνεχίζεται με συστηματικό τρόπο και επιταχυνόμενο ρυθμό.

Τόσο στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων από την πλευρά μας, όσο και των πληρωμών προς τους ιδιώτες από την πλευρά των φορέων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Μαΐου, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 4,2 δισ. ευρώ.

Έτσι, μέχρι σήμερα, έχει ικανοποιηθεί περίπου το 80% των αιτημάτων των Υπουργείων, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, και επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αιτήματα ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος των τελικών πληρωμών, δηλαδή των χρημάτων που πήγαν στην πραγματική οικονομία, μέχρι τέλος Μαΐου, ανήλθε στα 2,9 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές, το μήνα Μάιο αυτές ανήλθαν στα 700 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται αφού πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί φορείς του Δημοσίου.

Τα προβλήματα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων ώστε να εναρμονιστούν ακόμα περισσότερο οι χρηματοδοτήσεις με τις τελικές πληρωμές, που, σε συνθήκες ύφεσης, έχει ανάγκη η πραγματική οικονομία και η ρευστότητά της.

4. Πως θα διορθωθεί η διαχρονική δημοσιονομική αστάθεια; Μέτρα συνεχώς;

Για να εδραιωθεί στην Ελληνική πραγματικότητα το τρίπτυχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, παράλληλα με τις συγκεκριμένες πολιτικές, απαιτούνται συγκροτημένες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν το σταθερό πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Και για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε προχωρήσει ήδη από το δεύτερο μισό του 2012, μεταξύ άλλων, στην επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων και στην ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Βεβαίως, συνεχίζουμε την προσπάθεια συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου που  θα αποτρέπει τον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών.

Για παράδειγμα σημειώνω ότι την περασμένη εβδομάδα συστήσαμε, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Επιτροπή για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην Ευρωζώνη και όπου είναι δυνατόν να τα υπερβαίνει.

Στόχος μας είναι να συνεχισθούν αταλάντευτα οι προσπάθειες δημιουργίας πλέγματος θεσμικών εξασφαλίσεων για βιώσιμα δημόσια οικονομικά.

5. Υπό ποιές προϋποθέσεις θα γίνει ένα νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους και σε τί ύψος για να γίνει βιώσιμο;

Είναι κρίσιμο να καταστεί σαφές ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, πέρα από τις όποιες εύκολες αναγνώσεις, έχει δύο διαστάσεις.

Η πρώτη είναι αυτή της δυναμικής του χρέους που διαμορφώθηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες μέσα σε ένα επεκτατικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Τη βασική αυτή διάσταση οφείλουμε εμείς να την φρενάρουμε και να την αντιμετωπίσουμε ριζικότερα.

Και αυτό μπορεί να το πετύχουμε με πρωτογενή πλεονάσματα, διαρθρωτικές αλλαγές και ανάπτυξη της οικονομίας.

Όπως σας προανέφερα εφέτος είμαστε εντός των στόχων του Προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα, και ολοκληρώσαμε την πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση μετά από τρία χρόνια.

Ταυτόχρονα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τερματισμό της καθοδικής πορείας και ανάκαμψη εντός του 2014.

Η δεύτερη αφορά το ύψος του χρέους, για το οποίο είναι καθοριστική η αρωγή των εταίρων μας.

Ήδη το κούρεμα του Ελληνικού χρέους πέρυσι και η διαδικασία επαναγοράς μείωσαν το χρέος κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, είναι γνωστό, ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2013, δεσμεύει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να εξετάσουν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Από την πλευρά μας εργαζόμαστε για να σταματήσουμε τη δυναμική του χρέους και να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Προσδοκούμε έμπρακτα δείγματα εταιρικής αλληλεγγύης και από τους δανειστές μας.

6. Την ώρα που πολλές ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε με τα βασικά, οι τιμές στα προϊόντα παραμένουν στα ύψη καθώς η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως να ελέγξει λογικές καρτέλ…

Είναι γεγονός ότι η σημαντική συρρίκνωση μισθών και συντάξεων δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη μείωση του επιπέδου των τιμών, επιβαρύνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Σταδιακά, όμως, αυτή η «αφύσικη» ακαμψία αποκλιμακώνεται, καθώς, τους τελευταίους μήνες, στην Ελλάδα -μόνη χώρα της Ευρωζώνης- ο πληθωρισμός έχει αρνητικό πρόσημο.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί για να ανταποκριθεί το επίπεδο των τιμών, κυρίως των βασικών αγαθών, στην πτώση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών.

Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, μέσα από το άνοιγμα επαγγελμάτων και την καθοριστική ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων.

Έχουν, ήδη, γίνει σημαντικά βήματα εάν αναλογιστεί κάποιος ότι για το 72% των 343 κλειστών επαγγελμάτων έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απελευθέρωσης, ενώ και στις αγορές προϊόντων έχουν προωθηθεί συγκεκριμένα μέτρα.

Φυσικά, απαιτείται συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας, εστιάζοντας τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όσο και στην βελτίωση της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών.

7. Πόσο εφικτή είναι η έξοδος της χώρας στις αγορές το 2014;

Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τη σύμβαση και αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής η χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ολοκληρώνεται στα τέλη του 2014, ενώ υπολείπεται χρηματοδότηση επιπλέον 9 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έως το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Συνεπώς, οι χρηματοδοτικές συνθήκες, όπως και οι ανάγκες, της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια είναι γνωστές.

Και ως εκ τούτω ο όρος «επιστροφή στις αγορές» επανέρχεται στο χρηματοδοτικό προσανατολισμό της χώρας μας.

Εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε το ενδεχόμενο αυτό να καταστεί εφικτό, αλλά και ανεκτό σε όρους κόστους.

Η τρέχουσα σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς, ενδεικτικά, το επίπεδο του spread του δεκαετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 74% σε ένα χρόνο, από τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, μας παρέχει μια ενθαρρυντική ένδειξη.

Και αποτελεί κίνητρο για εντατικοποίηση της προσπάθειας στην κατεύθυνση αποκατάστασης του κεφαλαίου αξιοπιστίας της.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube