Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην “Εφημερίδα των Συντακτών” – “Η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί στο χτύπημα της παραοικονομίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής”

1. Kύριε Υπουργέ, ο Προϋπολογισμός του 2014 κατατέθηκε τελικώς στη Βουλή χωρίς την έγκριση της Τρόικας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι βρίσκεται στον «αέρα»; Θα χρειαστεί συμπληρωματικός;

Ο Προϋπολογισμός του 2014 δεν βρίσκεται στον «αέρα».

Στηρίζεται σε υπαρκτά αποτελέσματα και ρεαλιστικές προβλέψεις.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συμφωνήσει με την Τρόικα ως προς την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος εφέτος, στο ύψος που εκτιμά ο Προϋπολογισμός.

Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι δεν έχουμε πλήρως συμφωνήσει ακόμη στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2014.

Είμαστε σε διαπραγματεύσεις και υποστηρίζουμε τεκμηριωμένα τις προτάσεις μας για την επίτευξη του στόχου.

Σε κάθε περίπτωση, η έως σήμερα πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δικαιώνει τις εκτιμήσεις μας.

2. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές ύψος των μέτρων (διαρθρωτικών ή ακόμη και δημοσιονομικών) για την κάλυψη του «κενού» του 2014; Δεν θα ενσωματωθούν αυτές οι παρεμβάσεις στον Προϋπολογισμό ή το κενό θα καλυφθεί από υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα του 2013;

Όπως προανέφερα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Αξιολογούνται τα στοιχεία, οι προβλέψεις και το ύψος των προτεινόμενων, από την Ελληνική Κυβέρνηση, ρυθμίσεων.

Αξιολογείται η επίδραση της εκτέλεσης του εφετινού Προϋπολογισμού, στο δημοσιονομικό ισοζύγιο του 2014.

Αξιολογούνται οι αποδόσεις δημοσιονομικών παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι έλεγχοι στα αποτελέσματα νομικών προσώπων και η απόδοση της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων.

Αξιολογούνται διαφοροποιήσεις στο σενάριο βάσης από την ενσωμάτωση υψηλότερου, στα διαχρονικά όμως επίπεδα, μερίσματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στις προβλέψεις των ρυθμίσεων του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας.

Αξιολογούνται οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.

Εκτιμούμε πως έτσι θα «γεφυρωθεί» και η όποια απόσταση χωρίζει τις εκτιμήσεις μας έναντι εκείνων της Τρόικα.

3. Παραμένει σταθερή τελικά η Κυβέρνηση στην θέση της ότι δεν θα έχουμε νέες μειώσεις μισθών, συντάξεων αλλά και νέους φόρους τη νέα χρονιά;    

Νέες, μη ψηφισμένες, φορολογικές επιβαρύνσεις και περικοπές μισθών και συντάξεων, με βάση το Πρόγραμμα, δεν προκύπτουν.

4. Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού αφήνουν περιθώρια για πρωτογενές πλεόνασμα ακόμη και πάνω από 1 δισ. ευρώ;

Με βάση τον Προϋπολογισμό, εκτιμάται ότι εφέτος θα υπάρξει σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, ύψους 812 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα αυτό είναι υψηλότερο ακόμη και από την εκτίμηση που είχε αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, πριν από περίπου 1 μήνα.

Υπενθυμίζω ότι ο στόχος του Προγράμματος είναι για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος.

Εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά για όσο το δυνατόν καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

5. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση σας κατηγορεί ευθέως ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι «διαστρεβλωμένο» γιατί στηρίζεται στην έκτακτη περικοπή πρωτογενών δαπανών, στη μη καταβολή ποσών που είχαν προϋπολογιστεί, στο «πάγωμα» της επιστροφής των φόρων, κ.λπ. Τι απαντάτε;

Δεν υφίσταται καμία «διαστρέβλωση».

Η εκτίμηση για το πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος, δεν λαμβάνει υπόψη τη θετική επίδραση της αναδρομικής μείωσης του επιτοκίου σε χορηγούμενα από τους εταίρους δάνεια, της μεταφοράς των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος και των ποσών που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ενώ, οι επιστροφές φόρων και οι δαπάνες του ΠΔΕ, παρά τις αγκυλώσεις που υφίστανται, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ύψος του Προϋπολογισμού, υψηλότερες μάλιστα από το 2012.

Ειδικά για τις επιστροφές φόρων, αυτές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 3,6 δισ. ευρώ, 9% υψηλότερα από το 2012, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα της οικονομίας.

6. Στο τέλος του 2013 θα μηδενίσει το «κοντέρ» των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες;

Η αλήθεια είναι ότι το «κοντέρ» δεν θα έχει μηδενίσει.

Όμως, θα έχει περιοριστεί σημαντικά.

Το δεκάμηνο του 2013, προσθέτοντας και το Δεκέμβριο του 2012, οι χρηματοδοτήσεις των φορέων έφθασαν τα 6 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τα 5,2 δισ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους οι χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,6 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, στο 3,6% του ΑΕΠ.

Ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Ωστόσο, παρά την ικανοποιητική εξέλιξη της διαδικασίας, προέκυψαν προβλήματα που επιβράδυναν τον ρυθμό εξόφλησης, ενώ ορισμένοι φορείς σωρεύουν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Είναι αυτονόητο ότι η προσπάθεια αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν, συνεχίζεται εντεινόμενη.

7. Το μεγάλο «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας παραμένει το υψηλό δημόσιο χρέος. Είχατε αφήσει να εννοηθεί παλιότερα η ανάγκη ενός νέου «κουρέματος». Οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωζώνης αφήνουν περιθώρια για μία τέτοια λύση;

Η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο χρέος, εδώ και δεκαετίες, έχει πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική.

Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι ο ρυθμός αύξησής του άρχισε να περιορίζεται.

Ενώ, το μεγαλύτερο μέρος του διακρατείται πλέον από τους εταίρους και το Ευρωσύστημα, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν μειωθεί αισθητά.

Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, το ζήτημα τη περαιτέρω ενίσχυσης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους παραμένει ανοικτό.

Η χώρα οφείλει να «φρενάρει» ριζικά την αυξητική δυναμική και να αντιστρέψει την τάση, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτό θα υλοποιηθεί αφενός με την επίτευξη διατηρήσιμων, βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και την ισχυροποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων και, αφετέρου, με την αρωγή των εταίρων για την ελάφρυνσή του.

Ρεαλιστικές λύσεις και τεχνικές υπάρχουν.

Ίσως απαιτηθούν και ισχυρότερα εργαλεία.

8. Τελικά, υπάρχει υπερφορολόγηση;      

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα φορολογικά έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολείπονται σε σχέση με το μέσο επίπεδο στις χώρες της Ευρωζώνης.

Είναι, όμως, επίσης αλήθεια ότι στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, είναι υψηλότεροι από την Ευρωζώνη.

Οι δύο αυτές αλήθειες αποκαλύπτουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο τμήμα του συνολικού προϊόντος της οικονομίας που δεν φορολογείται.

Συνεπώς, η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί, όπως άλλωστε και γίνεται, στο χτύπημα της παραοικονομίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, θα επιτρέψει τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των συνεπών φορολογούμενων.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube