Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” – “Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει από όλες τις πλευρές να αντιμετωπιστεί με βάση το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος”

83882920Αύριο θα καταθέσετε στη Βουλή το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2015. Είναι η τρίτη χρονιά που θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και αύξηση της (συνολικής) φορολογίας…

Πράγματι, η χώρα, για 3η συνεχόμενη χρονιά, με τις πρωτόγνωρες θυσίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα έχει σημαντικού ύψους πρωτογενές πλεόνασμα.

Κυρίως εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης.

Εξ αυτού του λόγου, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.

Άρα δεν υπάρχουν άλλα εισπρακτικά μέτρα;

Όχι, δεν υπάρχουν πρόσθετα εισπρακτικά μέτρα.

Το αντίθετο μάλιστα.

Στον Προϋπολογισμό ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Επιπλέον, προβλέπονται κονδύλια για την ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από πέρυσι επιμείνατε στη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης…

Η εφαρμογή του μέτρου, η οποία είχε αποφασιστεί το Νοέμβριο του 2011, δεν πέτυχε.

Για το λόγο αυτό, πέρυσι, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μεγάλη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης και σε αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο. Το επίδομα, το οποίο χορηγήθηκε, ανήλθε στα 175 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο έναντι της προηγούμενης περιόδου.

Εφέτος, μειώσαμε κατά 30% τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Με τη μείωση αυτή, για νοικοκυριό που δικαιούται επίδομα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,80 ευρώ/λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 24% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012, δηλαδή της τελευταίας τιμής προ της αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ας επιστρέψουμε στον Προϋπολογισμό. Το 2014 πως θα κλείσει;

Με τα έως σήμερα δεδομένα, εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερο έναντι του στόχου (1,5%).

Κι αυτό επιτεύχθηκε ενσωματώνοντας, σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2014, την καταβολή «κοινωνικού μερίσματος» (525 εκατ. ευρώ), την ενίσχυση αποδοχών και συντάξεων δικαστικών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (540 εκατ. ευρώ), καθώς και την επίπτωση από τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Συνεπώς, όσο η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Για το 2015 ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3% του ΑΕΠ. Παραμένει;

Ναι.

Στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,9% του ΑΕΠ και σχεδόν ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός.

Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, την εξοικονόμηση πόρων από την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών σε 6 Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν όμως και κίνδυνοι;

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες υπάρχουν παντού και πάντα.

Άλλωστε, στην οικονομία, οι μαθηματικού τύπου βεβαιότητες δεν συνιστούν παρά απλοποιητικές παραδοχές της πολυσύνθετης πραγματικότητας.

Οι περισσότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όχι στο Κράτος.

Σχετίζονται με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού τους.

Ενώ υπάρχουν και οι αβεβαιότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι οποίες παραμένουν μεγάλες και επηρεάζουν την Ελληνική οικονομία.

Υπάρχουν περιθώρια μείωσης συνολικά της φορολογίας;

Όπως προανέφερα, η χώρα, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Η Κυβέρνηση έτσι δημιουργεί, μεθοδικά και συστηματικά, διευρυμένους βαθμούς ελευθερίας ώστε να προχωρήσει, σταδιακά, σε συνολική μείωσης της φορολογίας.

Σταθερά υποστηρίζω ότι η επίτευξη αυτών των στόχων, η μη ανατροπή της υφιστάμενης εισοδηματικής πολιτικής και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μέσω της άσκησης αυτής της πολιτικής θα υπάρξει αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, και όχι μέσω της εισοδηματικής ενίσχυσης κάποιων κοινωνικών ομάδων.

Αυτό είναι οικονομικά πιο αποτελεσματικό και διατηρήσιμο, αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιο.

Μπορεί να υπάρξει «φως στο τούνελ» με διαρκή λιτότητα;

Φυσικά και όχι.

Άλλωστε, η διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για τη μεγέθυνση της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία.

Τώρα βγαίνουμε από την εξάχρονη βαθιά ύφεση.

Απαιτείται συνεπώς σε Ελληνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και ήδη έχει ξεκινήσει, ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Απαιτείται επανεκτίμηση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Σε ποιά φάση βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που θέλουμε να αντικαταστήσει το Μνημόνιο; Τι θα περιλαμβάνει;

Η Ελληνική οικονομία δείχνει πλέον σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης.

Τα διαχρονικά υψηλά δίδυμα ελλείμματα έχουν αντιμετωπισθεί, χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες εξαλείφονται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.

Η έμφαση πλέον πρέπει να είναι στην άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης.

Με τη σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους στην οικονομία.

Με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

Με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Με την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων, που στο σύνολό τους θα ανέλθουν περίπου στα 27 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία.

Αλλά και με τη διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Ωστόσο, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της Ελληνικής οικονομίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι βάσεις όμως έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, καθώς οι εξαγωγικοί τομείς αύξησαν ή συγκράτησαν πολύ καλύτερα το προϊόν τους από τους τομείς οι οποίοι εξαρτώνται αποκλειστικά από την εσωτερική ζήτηση.

Λίγους μόλις μήνες πριν, επιτύχατε συμφωνία με τον κ. Τόμσεν για τον τρόπο που θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, αν θυμάμαι, ως τα μέσα του 2015.

Είναι αλήθεια.

Τότε, τον Απρίλιο, επιβεβαιώθηκε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μας είναι πλήρως καλυμμένες μέχρι το Μάιο του 2015.

Χωρίς να περιλαμβάνεται στους τρόπους κάλυψής τους η επιτυχημένη, και μάλιστα 2 φορές, επάνοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές, η οποία έγινε μεταγενέστερα.

Αν δεν πάρουμε τη τελευταία δόση των 7,1 δισ. ευρώ από την Τρόικα, για το 2014, πώς θα καλύψετε το χρηματοδοτικό κενό του 2015;

Εμείς εργαζόμαστε για να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατόν, η τρέχουσα αξιολόγηση από την Τρόικα και να γίνει η εκταμίευση του ποσού της δόσης που εκκρεμεί εφέτος.

Τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επόμενης χρονιάς, εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις καλύψουμε, μεταξύ άλλων, με την προσφυγή στις αγορές για εκδόσεις ομολόγων διάρκειας μεγαλύτερης των 5 ετών και εντόκων γραμματίων διάρκειας μεγαλύτερης των 26 εβδομάδων, με την ανταλλαγή υφιστάμενων εκδόσεων ομολόγων με νέες εκδόσεις, με τη σύναψη συμφωνιών repos και με χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παρατηρούμε τις αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν, προφανώς γιατί ο πολιτικός κύκλος επιδρά στις αγορές. Εσείς πως βλέπετε τις εξελίξεις;

Πράγματι, υπάρχει μία αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων τις τελευταίες μέρες.

Σε αυτό έχει επιδράσει, εν μέρει, και το εγχώριο πολιτικό κλίμα.

Πιστεύω ότι, προκειμένου η επιτευχθείσα σταθεροποίηση της χώρας να καταστεί διατηρήσιμα ευσταθής, απαιτείται η συμβολή όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας.

Εκτιμώ ότι θα τα καταφέρουμε.

Η πολιτική αβεβαιότητα (π.χ. εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας), πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια εξόδου της χώρας από το Μνημόνιο;

Τόνισα και προηγουμένως ότι η σταθερότητα της χώρας πρέπει να διαφυλαχθεί.

Κάθε άλλη εξέλιξη, θα μας βάλει σε μεγάλη περιπέτεια.

Η πολιτική ομαλότητα, ως αναγκαία συνθήκη για την ομαλή πορεία της χώρας, δεν πρέπει να υπονομεύεται από κανέναν.

Μέλημα όλων των θεσμικών παραγόντων και των πολιτών πρέπει να είναι η διασφάλισή της.

Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει, από όλες τις πλευρές, να αντιμετωπισθεί με βάση το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος.

Άλλωστε, η προ λίγων ετών εμπειρία μας, από τη στάση της τότε Αντιπολίτευσης, δείχνει τον εθνικά ορθό δρόμο.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube