Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η μη βιώσιμη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών μας θα φέρει τη χώρα πάλι σε δύσκολη θέση”

1. Έπειτα από ένα εξάμηνο θητείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αρκετοί είναι αυτοί που σας χαρακτηρίζουν «σφιχτοχέρη». Έχουν δίκιο;

Είναι γνωστό ότι επί δεκαετίες δομήσαμε ένα κράτος μεγάλο και αναποτελεσματικό, που εύκολα θα χαρακτηρίζαμε ως κράτος «λεβιάθαν».

Οι παραγόμενες υπηρεσίες του χαρακτηρίζονταν από σχετικά χαμηλή ποιότητα και υψηλό κόστος.

Η δομή και η λειτουργία του, καθώς και τα οικονομικά του, αποτελούν αδύνατα σημεία της χώρας.

Η επίδρασή του, διαχρονικά, στην οικονομία, τόσο σε μάκρο- όσο και μίκρο- επίπεδο αξιολογείται ως μη θετική.

Η ευκολία με την οποία, επί δεκαετίες, διεκδικούνταν και κατανέμονταν οι δημόσιοι πόροι αποτέλεσε έναν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες των δυσμενών για τη χώρα εξελίξεων.

Συνεπώς, κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η αναδόμηση, η βελτίωση των λειτουργιών και ο εξορθολογισμός των οικονομικών του κράτους και όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Είναι ζωτικής σημασίας, για τη συνολική πορεία της χώρας, η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και διαρκούς πειθαρχίας.

Προσωπικά, αυτό το στόχο αταλάντευτα υπηρετώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το ρόλο που μου έχει ανατεθεί.

Τους σχετικούς χαρακτηρισμούς τους ακούω με κατανόηση.

Άλλωστε, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η μη βιώσιμη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών μας θα φέρει τη χώρα πάλι σε δύσκολη θέση.

Εμείς, εργαζόμαστε για να μηδενίσουμε αυτή την πιθανότητα.

2. Δεν νομίζω, όμως, ότι από μόνη της η δημοσιονομική προσαρμογή θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση…

Έχω αναφέρει και με άλλη ευκαιρία ότι η δημοσιονομική προσαρμογή, αν και αναγκαία συνθήκη, δεν είναι από μόνη της ικανή για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση.

Είναι γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες αναφορικά με την κατανομή των δημόσιων πόρων, την αυστηρή παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δημοσίων οικονομικών θα επιτρέψουν την εδραίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στη χώρα μας και θα διαμορφώσουν τη βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Είναι επίσης γεγονός ότι πέρα από την συνεπή εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής απαιτείται, όπως άλλωστε προωθείται από την Κυβέρνηση, η σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της ανάπτυξης της οικονομίας ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω αμφίπλευρη και βιώσιμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το τέλος του καθοδικού κύκλου της οικονομίας και η επανεκκίνησή της.

Γιατί χωρίς ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, η περαιτέρω πορεία προσαρμογής και σταθεροποίησης θα είναι ευαίσθητη.

3. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περιστολή των δημοσίων δαπανών;

Η υλοποίηση των πραγματικά επώδυνων μέτρων που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής διαμορφώνουν το επίπεδο των πρωτογενών δημοσίων δαπανών στο 43% του ΑΕΠ.

Επίπεδο που είναι λίγο χαμηλότερο από το μέσο της Ευρωζώνης.

Το ζητούμενο, συνεπώς, είναι να ενισχυθεί σημαντικά η συνεισφορά των δημοσίων εσόδων στο εγχείρημα της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Και αυτό πρέπει να επιτευχθεί με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και το  αποτελεσματικό κτύπημα της φοροδιαφυγής.

Προς την κατεύθυνση αυτή, δρομολογούνται σημαντικές πρωτοβουλίες όπως είναι, ενδεικτικά, η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική.

4. Αναφέρεστε στα έσοδα που δεν πήγανε καλά, όπως φάνηκε και στο κλείσιμο του 2012. Θα βελτιωθεί η κατάσταση φέτος;

Είναι αλήθεια ότι τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το δωδεκάμηνο του 2012, μειώθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Παρά, όμως, αυτή τη μείωση, τα έσοδα διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί.

Εκτιμώ ότι η κατάσταση, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί, θα βελτιωθεί.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, καθώς κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού παρουσιάζουν αύξηση.

5. Τελικά, κατατέθηκαν στα δημόσια ταμεία τα χρήματα που όφειλαν οι τράπεζες;

Φυσικά, όπως άλλωστε προέβλεπε υφιστάμενος νόμος.

Την είσπραξη των 555 εκατ. ευρώ επιβεβαίωσε με έγγραφό του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 21 Δεκεμβρίου 2012.

Πεποίθησή μας είναι ότι η ηθική και το δίκαιο επιβάλλουν να συμμετάσχουμε όλοι στο κόστος της εξόδου της χώρας από την κρίση.

Και είναι επιβεβλημένο, περισσότερο να συμμετάσχουν οι έχοντες.

6. Βέβαια, είναι λίγο οξύμωρο να μιλάμε για την ανάγκη αύξησης των δημοσίων εσόδων όταν η «λίστα Λαγκάρντ» έμενε τόσους μήνες στο σκοτάδι…

Το ζήτημα σχετικά με τη λεγόμενη «λίστα Λαγκάρντ» διερευνάται αρμοδίως.

Πιστεύω ότι θα διερευνηθεί πλήρως.

Και ακόμη ότι θα αξιοποιηθεί ταχύτατα, ώστε να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος.

7. O δημόσιος βίος κλονίζεται και από τα έντονα πρόσφατα κρούσματα βίας. Πιστεύετε ότι αποδυναμώνουν την προσπάθεια;

Κύριε Κοτταρίδη, όσοι καταφεύγουν στη βία και την ανομία δεν αποδυναμώνουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης.

Αντιθέτως, την ενδυναμώνουν και τη σφυρηλατούν.

Καθιστούν ξεκάθαρο σε όλη την κοινωνία ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς τη δέουσα ασφάλεια, καθιστώντας την τελευταία βασικό κοινωνικό αίτημα.

Και σ’ αυτό το αίτημα ανταποκρίνεται η Κυβέρνηση.

Είναι θετική εξέλιξη για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας η καταδίκη της βίας και της ανομίας από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεών της.

Καταδίκη, όμως, που δεν πρέπει να γίνεται με «αλλά», «ενώ» και «αστερίσκους».

8. Σας δυσκολεύει και η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στις εξελίξεις;

Δυστυχώς, έως σήμερα, πρόκειται για μια στάση η οποία είναι δύσκολο να ερμηνευθεί ή να αξιολογηθεί, καθώς συχνά μπερδεύεται ο θόρυβος με την πολιτική και η καταγγελία με την τεκμηρίωση.

Κυρίως δε αφού κινείται στη σφαίρα των θεωριών, των ιδεολογημάτων και συχνά των αβάσιμων σεναρίων, ενώ επί του πρακτέου χαρακτηρίζεται από αφωνία ή πολυφωνία.

Σίγουρα, η μετατόπιση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, στο πεδίο της εποικοδομητικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης των λύσεων επί των πολλών και δύσκολων υπαρκτών προβλημάτων, θα βοηθούσε τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο, κυρίως, και σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube