Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” – “Η οικονομία θα ανακάμψει με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα”

Η ανεργία βρίσκεται ήδη στο 27%. Τι πρόκειται να κάνετε για αυτό;

Η Ευρώπη μετά από μία περίοδο θεσμικής κωλυσιεργίας και αναβλητικότητας φαίνεται να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα πλέον δεν καθυστερεί, αλλά προχωρά εφαρμόζοντας ένα εθνικό σχέδιο για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Προοπτικά, βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο ιδιωτικό τομέα.

Οι εποχές που το κράτος «απορροφούσε» την ανεργία που δημιουργούσε η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αποτελούν παρελθόν.

Άλλωστε, ο ένας πυλώνας του σχεδίου είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε όλη την έκταση της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο έτερος πυλώνας, αυτός της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, είναι που θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Πρωτοβουλιών, όπως η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συνέχιση των μεγάλων δημοσίων έργων, η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών ρευστότητας, η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και, φυσικά, η επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η διασφάλιση κοινοτικών πόρων ύψους 18,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014–2020 είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κάποιος ότι στα κονδύλια περιλαμβάνονται πόροι για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Παρά τις συνεχείς «πτωτικές» αναθεωρήσεις των στόχων για τις αποκρατικοποιήσεις, για την περίοδο 2013-2020 προβλέπονται έσοδα ύψους 1,3% του ΑΕΠ ετησίως. Πως σκοπεύετε να πιάσετε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο σε περίοδο χαμηλής παγκόσμιας ανάπτυξης;

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι ξεκάθαρη.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται ικανοποιητικά όσον αφορά τόσο τους στόχους όσο και τα χρονοδιαγράμματα.

Προχωράμε εστιάζοντας στην αξιοποίηση, και όχι την εκποίηση, αφού στο όλο εγχείρημα αποδίδουμε αναπτυξιακή δυναμική.

Δεν μας διακατέχει «ταμειακός πανικός», καθώς επιδιώκουμε αφενός το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά και την ώθηση και την «ψυχολογική» ανάταξη της αγοράς.

Δηλαδή, την αλλαγή του κλίματος που ήδη καταγράφεται τώρα που απομακρύνθηκε ο κίνδυνος «χώρας» και «νομίσματος».

Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει φέρει μεγάλη αναταραχή στην αγορά. Έχει αφήσει πολλούς καταναλωτές χωρίς πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, έχει προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα από την καύση ακατάλληλων υλικών στα τζάκια, ενώ οι επιστροφές του επιδόματος δείχνουν ότι η διαδικασία δεν βοήθησε τους δικαιούχους να εισπράξουν τα χρήματά τους. Σκέφτεστε κάποιες αλλαγές για του χρόνου τόσο στον ΕΦΚ όσο και στη διαδικασία επιστροφής του επιδόματος;

Η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αποτελούσε από το Νοέμβριο του 2011 «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας, που είχε συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμού του 2012.

Μάλιστα, με νομοθετική παρέμβαση της παρούσας Κυβέρνησης η εξίσωση επήλθε στο 80% του ΕΦΚ, χωρίς το πετρέλαιο κίνησης να μείνει στο αρχικό επίπεδο όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την Τρόικα.

Είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβάνονταν το συγκεκριμένο μέτρο θα έπρεπε να καλυφθεί αυτή η «τρύπα» από ισοδύναμα μέτρα.

Επίσης, προς αντιστάθμιση της επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ύψους 80 εκατ. ευρώ το 2012 και 270 εκατ. ευρώ το 2013, σε όσους κατά τεκμήριο το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πρόκειται για επίδομα που ήταν εκτός Προϋπολογισμού, αλλά και της αρχικής συμφωνίας με την Τρόικα, και το οποίο η Κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηρίξει τους ασθενέστερους πολίτες.

Η περιορισμένη απορρόφηση του επιδόματος από τους δικαιούχους μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αξιοποιείται.

Προς την κατεύθυνση αυτή, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων (π.χ. ορεινές περιοχές ή περιοχές όπου παρουσιάζονται έντονα καιρικά φαινόμενα), αποδόθηκε σε Δήμους της χώρας ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αν και από την εξίσωση τα δημόσια έσοδα εμφανίζονται αυξημένα παρά τη μείωση της κατανάλωσης, για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του μέτρου θα πρέπει να γίνει, και θα γίνει, αξιολόγηση με την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση εξετάζει μία σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέκυψαν τους τελευταίες μήνες.

Ο φόρος περιουσίας στις περισσότερες χώρες ανέρχεται σε 2-5% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα ήταν 2% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια και τώρα με τα νέα μέτρα θα πάει στο 7%. Πόσο ρεαλιστικός μπορεί να είναι ένας τέτοιος στόχος;

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε φάση «έκτακτης ανάγκης».

Συνεπώς, η σύγκριση με άλλες χώρες, που δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση, στη φάση αυτή, δεν βοηθά.

Στην παρούσα φάση για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του ασφυκτικού περιβάλλοντος, να διαμορφωθεί πολιτική φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, χωρίς διάθεση υπερφορολόγησης, με τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους τακτικούς και έκτακτους φόρους στα ακίνητα.

Τι θα γίνει με τις απολύσεις προσωπικού που ζητά η Τρόικα στον δημόσιο τομέα;

Η εκτίμησή μου είναι ότι, στο πλαίσιο της εναρμόνισης, οι συνθήκες είναι ώριμες όχι μόνο για την αναδιάρθρωση των δομών αλλά και για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Προκύπτουν αφενός σημαντικά οφέλη από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε όρους ωφέλειας για τους πολίτες, αλλά και αφετέρου η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Το λάθος του ΔΝΤ έχει οδηγήσει στην λήψη μέτρων που προκαλούν αστοχίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μήπως ήρθε η στιγμή η Κυβέρνηση να κάνει πράξη την προεκλογική της δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευση του Προγράμματος;

Από τη στιγμή που αναλάβαμε, με δεδομένα το αυστηρό Πρόγραμμα και την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών που είχε ανάγκη η χώρα, προσπαθήσαμε για βελτιώσεις.

Κάποιες προσπάθειες έφεραν αποτέλεσμα αλλά αρκετές άλλες όχι.

Οι στόχοι του Προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης όπως αποδείχθηκε για το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2012, ενώ το Πρόγραμμα επιμηκύνθηκε κατά δύο έτη και αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριο του 2012, ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το δημόσιο χρέος.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθεια με μεθοδικότητα και συνέπεια.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας δέχεται επιθέσεις για την πολιτική που ακολουθεί, ακόμα και από συνάδελφους σας βουλευτές της ΝΔ. Ειδικά οι τελευταίοι τον κατακρίνουν για την κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση Καραμανλή. Θεωρείτε δίκαιες τις επιθέσεις που δέχεται ο κ. Στουρνάρας;

Με τον κ. Στουρνάρα έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση και εποικοδομητική συνεργασία στο Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και πολιτικές διαδρομές.

Η αξιολόγησή μου για τα βαθύτερα αίτια και τις ρίζες της αξιακής, πολιτισμικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην οποία «λιμνάζει» η χώρα, καθώς και για τον επιμερισμό των διαχρονικών ευθυνών, διαφέρει.

Αυτή την αξιολόγηση θα την διατυπώσω αναλυτικά αργότερα, όταν θα έχουμε ξεφύγει οριστικά από την κρίση.

Όσον αφορά στους Βουλευτές, είναι αυτονόητο ότι όπως και ο κάθε πολίτης, έχουν το δικαίωμα κριτικής.

Όλοι μας κρίνουμε και κρινόμαστε.

Από που θα προέλθει η ρευστότητα για την ανάπτυξη όταν η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει αρνητική και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθυστερεί;

Δεν θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σας ότι η ρευστότητα αποτελεί μονοδιάστατο παράγοντα που επηρεάζεται αποκλειστικά από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ακόμη και πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες να ήταν οι τράπεζες, σε μια οικονομία που δεν βελτιώνεται, οποιοσδήποτε υγιής χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν θα ήταν πρόθυμος να δανείσει.

Εντούτοις, σήμερα, οι τράπεζες γνωρίζουν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, έχουν ήδη πάρει προκαταβολές για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, ενώ η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, που αναφέρετε, συνδέεται με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την αγορά.

Οπότε, η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας και εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις.

Ταυτόχρονα η επιστροφή των καταθέσεων, καθώς από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στις τράπεζες πάνω από 11 δισ. ευρώ, ενισχύει τη ρευστότητα.

Επίσης, το Δεκέμβριο του 2012 καταγράφηκε, για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 204 εκατ. ευρώ.

Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόκειται να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013 και 8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Ήδη τον Ιανουάριο δόθηκαν 1 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο δρομολογούνται αποπληρωμές ύψους 330 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΠΥ, το ΜΤΣ και λοιπούς φορείς και μέχρι το τέλος του μηνα η εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 610 εκατ. ευρώ στο χώρο της υγείας, σε νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία.

Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κονδύλια ύψους 1,44 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ήδη συμβασιοποιήθηκαν τα πρώτα 600 εκατ. ευρώ και ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζουν υστέρηση στα έσοδα του Ιανουαρίου κυρίως λόγω ΦΠΑ και ΕΦΚ. Έχετε μιλήσει για μείωση του συντελεστή 23% στην εστίαση;

Εκτιμούμε ότι κατά το 1ο τρίμηνο του έτους θα είμαστε εντός των στόχων, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα δημόσια έσοδα του 2013 τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Αφού «πιάσουμε» τους στόχους θα αποκτήσουμε τους «βαθμούς ελευθερίας» για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

Μέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, που έχει επισημανθεί από την Κυβέρνηση με επιμονή στους εταίρους μας κατά την προηγούμενη αξιολόγηση του Προγράμματος, και που φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα.

Το μέτρο αυτό είχε τρεις δυσμενείς επιπτώσεις.

Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι διόγκωσε την φοροδιαφυγή.

Και οδήγησε σε κλείσιμο επιχειρήσεων για όσους δεν μπορούν ή λόγω εντιμότητας δεν φοροδιαφεύγουν, με ότι συνέπειες επέφερε αυτό στην ανεργία.

Όλα αυτά πρέπει διαρκώς, τεκμηριωμένα, να αξιολογούνται.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube