Συνέντευξη Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 18.6.2023

Συνέντευξη στην Απογευματινή της Κυριακής

 

  1. Το δυστύχημα με το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου, έφερε πάλι στο προσκήνιο το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Ένα σχόλιο;

Το τραγικό περιστατικό, με την απώλεια των ανθρώπινων ζωών, μας συγκλόνισε όλους.

Τώρα είναι στιγμές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, και σε αυτό το πλαίσιο η ΝΔ έχει θέσει στη διάθεση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης ότι γνώση διαθέτει.

Το νέο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει με τρόπο δραματικό ότι το μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική.

 

  1. Η νέα επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ συστήνει για την χώρα δημοσιονομική πειθαρχία, διεύρυνση παραγωγικής ικανότητας και επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της επόμενης 4ετίας;

Το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας περιλαμβάνει πολιτικές που στοχεύουν σε ισχυρή, διατηρήσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη.

Αυτό πετύχαμε την τελευταία τετραετία, παρά τις μεγάλες, διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίσαμε, και αυτό στοχεύουμε και για την επόμενη.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το πρόγραμμα της ΝΔ περιέχει πολιτικές που θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις,  την απασχόληση και τους μισθούς, και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το κράτος πρόνοιας, με προτεραιότητα την δημόσια υγεία.

Η διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω. Η παραγωγική ικανότητα αυξάνεται με περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη απασχόληση και υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι τόσο από το μέγεθος όσο και από την ποιότητα της ανάπτυξης, αφού αυτή οδηγείται – την τελευταία τετραετία – όλο και περισσότερο από επενδύσεις και εξαγωγές. Όμως, υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.

Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα υγιή δημόσια οικονομικά αποτελούν προϋπόθεση για την διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για μια χώρα με υψηλό ακόμα δημόσιο χρέος, τα ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα αποτελούν μέρος του ενδεδειγμένου μείγματος πολιτικής.

Από την άλλη, τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν είναι ούτε το μόνο ούτε το κύριο συστατικό για την μείωση του δημοσίου χρέους. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι ο βασικότερος παράγοντας που εξασφαλίζει την μείωση του χρέους είναι η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι δύο στόχοι όπου ο ένας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του άλλου.

Χρειάζεται λοιπόν μια σωστή ισορροπία, την οποία αποτυπώνουμε στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που καταθέσαμε τον Απρίλιο, και την οποία έχουμε υπηρετήσει με συνέπεια την τελευταία τετραετία.

  1. Ποιες προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία το 2023;

Διανύουμε μια περίοδο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομικής ιστορίας που χαρακτηρίζεται από πολύ έντονες αναταράξεις – πρώτα με την πανδημία και στη συνέχεια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα γεγονότα αυτά έχουν οδηγήσει σε παγκόσμια πληθωριστική κρίση και υψηλή αβεβαιότητα.

Θα έλεγα ότι αυτές οι δύο εξωγενείς εξελίξεις αποτελούν την βασικότερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία το 2023.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να επιδεικνύει υψηλή ανθεκτικότητα και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, σημαντικά υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πρώτος, η ισχυρή δυναμική ανάπτυξης (το carry-over effect) από το 2022 στο 2023.

Δεύτερος, η συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας.

Τρίτος, ένα σημαντικό απόθεμα ιδιωτικών καταθέσεων, τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, το οποίο μπορεί να μετριάσει την μείωση αγοραστικής δύναμης που προκαλεί η αύξηση του πληθωρισμού.

Τέταρτος, η συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη, εντός των ορίων που επιβάλλει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πέμπτος, ένα τραπεζικό σύστημα πολύ πιο υγιές και ανθεκτικό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο επιτρέπει την αύξηση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας

Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός, η οικονομική δραστηριότητα ήδη επωφελείται, και στο μέλλον θα επωφεληθεί ακόμη περισσότερο, από την επενδυτική ώθηση που παρέχουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και των Προγραμμάτων Συνοχής.

 

  1. Έχετε πλέον δημιουργήσει ελκυστικές προϋποθέσεις και φορολογικό περιβάλλον για νέες επενδύσεις;

Στην Ελλάδα ήδη έχουμε αύξηση επενδύσεων.

Από το 2019 το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ αυξάνεται, καλύπτοντας ήδη το επενδυτικό κενό της περασμένης δεκαετίας.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην εντυπωσιακή αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ και το 2021 και το 2022, με σημαντικές επενδύσεις σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Φυσικά, έχουμε ακόμα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης.

Η φορολογία αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών και επενδυτικών στόχων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα.

Η υλοποίηση, συνεπώς, ενός κατάλληλου και σύγχρονου μείγματος φορολογικής πολιτικής μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην εμπέδωση ενός ελκυστικού και αξιόπιστου επενδυτικού κλίματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, παρά το ρευστό περιβάλλον υψηλών αβεβαιοτήτων των τελευταίων ετών, έχουμε προχωρήσει σε δεκάδες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και στη θέσπιση κινήτρων ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προσέλκυσης επενδύσεων και φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, ανάπτυξης και μεγέθυνσης των επιχειρήσεων μέσα από συνεργασίες και μετασχηματισμούς, ενώ στηρίξαμε τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των επάλληλων κρίσεων, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους.

Παράλληλα, ενισχύσαμε το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, με τη θέσπιση των υπερ-εκπτώσεων, ενώ προχωρήσαμε στον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης.

Τέλος, υλοποιήσαμε, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηματικότητα, προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και επιταχύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία.

 

  1. Ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει πως ένα από τα πρώτα νομοσχέδια θα αφορά την περαιτέρω παρεμβάσεις στο φορολογικό. Τι αλλαγές ετοιμάζετε;

Έχουμε ανακοινώσει μια σειρά μέτρων ενίσχυσης των μισθών και του εισοδήματος, μεταξύ των οποίων η αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τις οικογένειες με παιδιά κατά 1.000 ευρώ, η περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για σπίτια που ασφαλίζονται από φυσικές καταστροφές.

Τα ανωτέρω μέτρα, με βάση τις προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, είναι απολύτως εφικτά και ρεαλιστικά.

 

  1. Υπάρχουν νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στο κοστολογημένο πρόγραμμα της ΝΔ;

Η Κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετώπισε τον υψηλό πληθωρισμό – όπως και τις άλλες εξωγενείς κρίσεις που προηγήθηκαν – σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, τα οποία συνδύασαν την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα κυριότερα «όπλα» για την καταπολέμηση του προβλήματος ήταν η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μέσα από μόνιμες κυρίως μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το Market Pass, τα στοχευμένα μέτρα για την κάλυψη μέρους του, αυξημένου, ενεργειακού κόστους και το «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Για την επόμενη τετραετία, στον πυρήνα του προγράμματος της ΝΔ βρίσκεται η αύξηση των αμοιβών και η συνέχιση μείωσης των φόρων, έτσι ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Από ‘κει και πέρα, κάθε συζήτηση για οποιοδήποτε μελλοντικό μέτρο προϋποθέτει να ξέρουμε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις προτεραιότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται.

  1. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να καταθέσετε προς κοστολόγηση τα προγράμματα σας στο ΓΛΚ. Γιατί αρνείστε εφόσον θεωρείτε ότι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξωπραγματικό;

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να δελεάσει τους πολίτες με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 10πλάσιο

κόστος από αυτό που αντέχουν τα δημόσια οικονομικά και, συνεπώς, στερείται ρεαλισμού.

Ακόμα και αν εφαρμοζόταν κατά ένα μόνο μέρος του, η χώρα θα οδηγούνταν σε νέες περιπέτειες.

Αντιθέτως, το πρόγραμμα της ΝΔ έχει κοστολογηθεί αναλυτικά και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις εκτιμήσεις του Προγράμματος Σταθερότητας, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  1. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι το μεσοπρόθεσμο που στείλατε στην Κομισιόν πριν τις 21 Μαΐου απέχει κατά πολύ από το πρόγραμμα της ΝΔ. Τι απαντάτε;

Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων, που αποδομούν πλήρως τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε κάνει, πολλές φορές, δημόσια και αναλυτικά.

Θα σταθώ μόνο στο εξής:

Αν τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονταν όλα αυτά, και αν τυχόν ήταν ένα έωλο κείμενο, ήδη θα είχαμε δεχθεί ενστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και ήδη οι αγορές, θα είχαν αρχίσει να ανησυχούν για την πορεία της χώρας. Άρα, εάν ήταν έτσι, η αγορές θα είχαν αρχίσει να τιμολογούν πιο ακριβά τη χώρα.

Όμως γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η Ελλάδα, μπορεί να δανειστεί τώρα, πολύ πιο φθηνά από ότι η Ιταλία, που είναι στην επενδυτική βαθμίδα, εννοείται σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία πολύ χαμηλότερα, και προσεγγίζουμε την Ισπανία και τη Πορτογαλία.

Άρα, έχει αξιολογηθεί θετικά η συνετή δημοσιονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η ΝΔ την επόμενη τετραετία, και έχει προεξοφληθεί, εν πολλοίς, η επενδυτική βαθμίδα που έρχεται αμέσως μετά την δημιουργία της νέας κυβέρνησης της ΝΔ.

 

  1. Ποιο είναι το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης στις 25 Ιουνίου;

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου οι πολίτες επιβράβευσαν μια κυβερνητική θητεία τεσσάρων ετών. Έδωσαν στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη την εμπιστοσύνη τους με ισχυρή πρωτιά.

Και αυτό γιατί οι δεσμεύσεις μας δεν έμειναν στα χαρτιά, ούτε σκορπίστηκαν στον αέρα, αλλά αντίθετα, μετατράπηκαν σε συγκεκριμένα έργα και αποτελέσματα.

Όμως το υψηλό ποσοστό, δεν αποτελεί για εμάς αφορμή εφησυχασμού, επανάπαυσης και αλαζονείας, αλλά αναδεικνύει τη μεγάλη ευθύνη.

Ζητάμε εκ νέου την ψήφο των πολιτών, ώστε να υπάρξει μια ασφαλής κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ώστε η χώρα να κινηθεί μπροστά, σταθερά και τολμηρά, με περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες και περισσότερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη στήριξη στους πραγματικά ευάλωτους.

 

  1. Πως αισθάνεστε που σας επέλεξαν ως κορυφαίο Υπουργό Οικονομικών της χρονιάς;

Η βράβευση ήταν προφανώς μία ξεχωριστή τιμή για μένα.

Ταυτόχρονα ήταν μία διάκριση της Ελλάδας, που αντανακλά την αναγνώριση και την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας για την πρόοδο και τις επιδόσεις της χώρας μας στο – κρίσιμο και πολλαπλώς δοκιμαζόμενο τα τελευταία χρόνια – πεδίο της οικονομίας.

Το βραβείο αυτό ήταν η επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού, της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και της σκληρής προσπάθειας της προηγούμενης Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

2023-06-18 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ_ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube