Συνέντευξη στην εφημερίδα “Larissanet” και στην ιστοσελίδα “Larissanet.gr” | 8.2.2019

Κύριε Σταϊκούρα, ποια είναι η κατάσταση με τις τράπεζες; Πρόσφατα ακούσαμε το κ. Δραγασάκη να δείχνει την ανησυχία του και τα σενάρια για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κουρέματος των καταθέσεων να φουντώνουν.

Το τραπεζικό σύστημα, αφού σταθεροποιήθηκε το 2014, βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπο, με ευθύνη κυρίως της σημερινής Κυβέρνησης, με μεγάλες προκλήσεις. Προκλήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το πιο απαιτητικό και σύνθετο – σε σχέση με το παρελθόν – εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, την επιστροφή – με ουσιαστικό τρόπο – καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, την αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου, την ολοκλήρωση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών, και φυσικά, κυρίως, τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, με την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η δήλωση του κ. Δραγασάκη αποτυπώνει, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, την αποτυχία της Κυβέρνησης. Κυβέρνηση η οποία όχι μόνο προχώρησε σε μία αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση, η οποία προσέθεσε κόστος στο Δημόσιο, απαξίωσε προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, άλλαξε την ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και τροποποίησε – επί το δυσμενέστερο – τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, αλλά αδυνατεί, επί 4 χρόνια, να αντιμετωπίσει με επάρκεια το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων».

Υπό το πρίσμα αυτό, και με δεδομένη τη σοβαρότητα, την ένταση και την έκταση του προβλήματος, εισηγήσεις από αρμόδιους φορείς και πρωτοβουλίες πιστωτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να εξετάζονται στη βάση κόστους-οφέλους για όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους φορολογούμενους, τους καταθέτες, τους δανειολήπτες και τους μετόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ποιες είναι οι κατευθύνσεις του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα εφαρμόσει ως Κυβέρνηση ώστε η χώρα να μπει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης;

Είναι γεγονός ότι η σημερινή Κυβέρνηση απέτυχε, επί τετραετίας, να βάλει τη χώρα σε τροχιά υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Τα δύο πρώτα χρόνια, επέστρεψε την οικονομία στην ύφεση, και τα επόμενα δύο, επιτυγχάνει αναιμικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, πολύ χαμηλότερους των εκτιμήσεων και των προβλέψεων.

Η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα, που θα συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη, με στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και με βασικές κατευθύνσεις την απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, τη γενναία μείωση φορολογικών συντελεστών, την προώθηση αποκρατικοποιήσεων και εμβληματικών επενδύσεων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους, την επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου, την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους συμπατριώτες μας.

Αναφερθήκατε στο Κράτος. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να φέρει και μικρότερο Κράτος;

Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο και όχι ένα μεγαλύτερο κράτος.

Ένα κράτος που θα προσφέρει πιο ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες στον πολίτη, με απλούστερες δομές, σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες αξιολόγησης, και με λελογισμένες και στοχευμένες προσλήψεις, εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες. Αντίθετα απ’ ότι επιδιώκει σήμερα η Κυβέρνηση, για να ικανοποιήσει μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Οι αγρότες βρίσκονται στο δρόμο. Ποια από αυτά τα αιτήματα που έχουν δημοσιοποιηθεί θα μπορούσε να κάνει πράξη η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

Η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον Έλληνα αγρότη, πιστεύει πολύ στις δυνατότητες και στη σημασία του πρωτογενούς τομέα στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη επεξεργαστεί και δημόσια καταθέσει, και διαρκώς εμπλουτίζει και επικαιροποιεί, ένα συνεκτικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα, με βασικούς στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Με τη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσα από τη μείωση του φόρου και για τις αγροτικές επιχειρήσεις, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή του φόρου εισοδήματος και για τους αγρότες, τη μείωση του ΦΠΑ, τη φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με 10%, τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι η γεωθερμία.

Με την ενίσχυση επενδύσεων σε καινοτόμα, εξωστρεφή και ποιοτικά προϊόντα, τη στήριξη Ενώσεων και ομάδων παραγωγών, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή, την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (τουρισμό, βιομηχανία τροφίμων, μεταποίηση), την στελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, την άμεση ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας ώστε να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ αναφορικά με θέματα τυποποίησης του εθνικού μας προϊόντος αλλά και ως εργαλείο αυτοελέγχου της αλυσίδας παραγωγής, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών παραγωγής, την καθιέρωση διαλόγου Κυβέρνησης και διαπεγγελματικών οργανώσεων κ.α.

Με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου ικανοποιούνται πολλά από τα σημερινά αιτήματα των αγροτών.

Σε επίπεδο υποδομών τι χρειάζεται να γίνει στη χώρα; Υπάρχει κάτι για τον αγροτικό τομέα στη Θεσσαλία;

Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι όλα τα μεγάλα έργα υποδομών που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια, φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμφίβολα όμως η χώρα έχει ανάγκη από τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υποδομών και την υλοποίηση νέων έργων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το προσεχές διάστημα, η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει την πρότασή της για τα έργα εθνικής προτεραιότητας, όπως είναι η αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς, η διαχείριση των απορριμμάτων, η απλοποίηση διαδικασιών για δημιουργία εμπορευματικών χώρων (logistics), η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών.

Για όλα αυτά τα έργα θα υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση, είτε μέσα από εθνικούς πόρους, όπως είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο και παρουσιάζει σωρευτική υστέρηση σχεδόν 2 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία, είτε μέσα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά σχήματα, είτε με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Σχετικά με τη Θεσσαλία, ένα σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα του Αχελώου. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν γίνει μία σειρά από έργα υποδομής, τα οποία συνολικά έχουν κοστίσει αρκετά στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία σήμερα παραμένουν ημιτελή. Μία πρόταση που θα μπορούσε να συζητηθεί, την οποία και είχαμε αναδείξει ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, είναι η ολοκλήρωση της Μεσοχώρας, η ολοκλήρωση του φράγματος στις Συκιές και η λελογισμένη μεταφορά νερού ύψους 250 εκατομμυρίων κυβικών το χρόνο, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τις μελέτες που θα γίνουν για τη λεκάνη απορροής του Αχελώου.

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube