Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή της Ηπείρου | 17.4.2021

Τι σχεδιάζετε για την επόμενη μέρα στο δημοσιονομικό πεδίο; Θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση;

Δημοσιονομική ευελιξία υπάρχει και, όπως φαίνεται από την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – με την οποία ευθυγραμμιζόμαστε – και από σχετικές συζητήσεις στο Eurogroup, αυτή θα συνεχιστεί και το 2022. Μάλιστα αναγνωρίζεται ότι, προτού ληφθούν νέες αποφάσεις για τη μετέπειτα περίοδο, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος.

Είναι σημαντικό ο χρόνος έναρξης της απόσυρσης των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας να προσδιοριστεί με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υπονομευτεί η αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης και των κρατών-μελών της.

Εφόσον η κατάσταση στο υγειονομικό πεδίο βελτιωθεί τους επόμενους μήνες, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, σταδιακά και προσεκτικά, στην εφαρμογή μέτρων με πιο αναπτυξιακό προσανατολισμό, τα οποία θα στηρίξουν τη μετάβαση στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Τέτοιου είδους πολιτικές πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης να αποκτήσει ρυθμό. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα επιστρέψει μέσω της ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας.

Εμείς, ως Οικονομικό Επιτελείο και συνολικά ως Κυβέρνηση, συνεχίζουμε, με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα, να εργαζόμαστε για τη στήριξη και την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λάβουμε, μέχρι σήμερα, μέτρα 38 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2021, αποφεύγοντας ωστόσο τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

 

Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία;

Έχουμε, από την πρώτη στιγμή, τονίσει ότι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν για την Κυβέρνηση κομβική προτεραιότητα και βασικό άξονα για την επίτευξη υψηλών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμών ανάπτυξης. Αυτή την πολιτική ακολουθήσαμε πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκειά της, στο μέτρο του δυνατού. Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε και μετά το πέρας της πανδημίας.

Υπενθυμίζω ότι έχουμε μειώσει με μόνιμο τρόπο, μεταξύ άλλων, τον εισαγωγικό συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΕΝΦΙΑ, ενώ προχωρήσαμε – μέσα στην πανδημία – και σε πρόσθετες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, μη μόνιμες μειώσεις φόρων, μειώνοντας το ΦΠΑ στην εστίαση και τις μεταφορές, μειώνοντας ή και μηδενίζοντας την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, καταργώντας την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μειώνοντας, περαιτέρω, τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών.

Προσδοκούμε, όταν ξεπεράσουμε τη δοκιμασία της υγειονομικής κρίσης, ανάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, είτε να μονιμοποιήσουμε κάποιες από αυτές τις προσωρινές παρεμβάσεις, είτε να προχωρήσουμε σε νέες.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσα από το «χτύπημα» της φοροδιαφυγής με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και η υλοποίηση δράσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Πρόκειται για πολιτικές που ήδη υπηρετούμε.

 

Συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πολίτες ακούνε για πολλά δισ. ευρώ. Τι να περιμένει ο μέσος πολίτης; Θα έχει επίπτωση θετική στην ζωή του;

Ασφαλώς και η ορθή αξιοποίηση των πόρων, ύψους 32 δισ. ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», θα έχει πολλαπλά – άμεσα και έμμεσα – οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.

Με έργα και δράσεις όπως, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας, η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, η δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας,  η ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών – από τη φορολογική διοίκηση και την πολεοδομία μέχρι τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ασφάλιση –, η ενίσχυση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, η προώθηση της δια βίου μάθησης και ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η υλοποίηση έργων υποδομών (αντιπλημμυρικά, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρική διασύνδεση νησιών, δίκτυο 5G στους αυτοκινητοδρόμους κ.ά.) θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην τόνωση του εισοδήματος όλων των πολιτών.

Παράλληλα, με την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», θα επιτύχουμε έμμεσα οφέλη με τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας σε ένα πιο ανθεκτικό, καινοτόμο, εξωστρεφές, πράσινο και ψηφιακό αναπτυξιακό μοντέλο.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μια πιο ευημερούσα κοινωνία, σε μια πιο ανθεκτική οικονομία και σε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

 

Εκλέγεστε στην περιφέρεια, στην Φθιώτιδα, και εκεί όπως και εδώ στην Ήπειρο γίνεται μεγάλη συζήτηση για τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ήπειρος σε τι μπορεί να ελπίζει; Θα υπάρξει περαιτέρω βοήθεια;

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι πόροι του θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες σε υποδομές και κρίσιμους τομείς για τις τοπικές κοινωνίες.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αξιοποίηση πόρων ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, χρηματοδοτώντας ευρεία γκάμα έργων (πράσινες αστικές αναπλάσεις και οδικό δίκτυο, χωροταξικός σχεδιασμός και ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων).

Ειδικότερα, για την Ήπειρο, ενδεικτικά, προβλέπονται έργα ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης σε περιοχές όπως η Πρέβεζα και η Άρτα, ενώ θα επωφεληθεί από επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών και την  προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε την περασμένη Τρίτη ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας, με μέτρα συνολικού ύψους 5,7 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «κούρεμα» ή και διαγραφή χρεών. Τι απαντάτε;

Δυστυχώς, για πολλοστή φορά, η Αξιωματική Αντιπολίτευση επιδόθηκε σε ρεσιτάλ ανέξοδης πλειοδοσίας, παρουσιάζοντας μια σειρά ατεκμηρίωτων, εξόφθαλμα υποκοστολογημένων προτάσεων.

Προτάσεις που η πραγματική κοστολόγησή τους ξεπερνά, με συντηρητικούς υπολογισμούς, τα 15 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό, δε, της ανευθυνότητας και της αναξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μιλά για νέα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες από τον Μάρτιο έως το τέλος του περασμένου έτους, μετατρέποντας μια εκτίμηση για το 2021 σε «θέσφατο» για το 2020, πλειοδοτώντας σε χρέη που δεν έχουν δημιουργηθεί!

Υπόσχεται, επίσης, «κούρεμα» χρέους, θυμίζοντας σε όλους τη «Σεισάχθεια» του 2015, και τη μετέπειτα προσφυγή της χώρας σε νέο Μνημόνιο. Προφανώς, δεν έχει καν διαβάσει τον νέο Νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, που ρητά προβλέπει τόσο «κούρεμα» χρέους όσο και πλήρη διαγραφή χρέους, σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπό καθεστώς αυστηρών ελέγχων.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθμό τα διαθέσιμα, εγχώρια και ευρωπαϊκά, μέσα, εργαλεία και πόρους, ώστε η χώρα να βγει όρθια από αυτή την κρίση και να εισέλθει σε τροχιά ισχυρής, βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Οι πολίτες έχουν μάθει να διακρίνουν την υπευθυνότητα από τον λαϊκισμό και τον σεβασμό στα πραγματικά στοιχεία από την παραποίηση και τη διαστρέβλωσή τους.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube